Hvorfor er havneudvidelsen
en god ide?

 

Vækst og jobskabelse

Havneudvidelsen bidrager til 1.400 nye arbejdspladser i Fredericia frem mod 2030.

Landsstrømstilslutning

Mulighed for fremtidig landstrømstilslutning af RO/RO skibe, som vil bringe Fredericia Havn ind i en grønnere fremtid. 

CO2 reduktion 

Havneudvidelsen giver en betragtelig reduktion på 615 tons CO2 pr. år, svarende til 4 mio. færre kørte kilometer om året, når stigende mængder af containere transporteres med skib fremfor lastbil. 

 

FAQ

Find svar på nogle af de mest stillede spørgsmål til havneudvidelsen, som f.eks. hvem finansierer havneudvidelsen, og hvad får borgerne ud af havneudvidelsen?

Læs svarerne i vores FAQ

Havneudvidelsen gør verden til et grønnere sted

Det største havneudvidelsesprojekt i Fredericia Havns historie vil om få år forøge containerkapaciteten og sikre Fredericia Havn til fremtidens stigende container- og RO/RO godsmængder og samtidig understøtte ADP’s mål om at blive CO2 neutral i i 2030. 

Den ny og moderne container- og RO/RO terminal etableres med henblik på en mulig fremtidig landstrømstilslutning af container- og RO/RO-skibe, hvilket understøtter den grønne omstilling af skibsfarten. Havneudvidelsen er en investering til fremtidens grønne omstilling af transportsektoren, fordi søtransport via container eller RO/RO er et miljørigtigt alternativ til lastbiltransport. Havneudvidelsen vil ikke alene være en miljørigtig gevinst for lokalsamfundet, men vil også reducere den tunge lastbiltransport regionalt og nationalt. 

 

Fakta om havneudvidelsen

  • Nyt containerareal på 70.000m2
  • Ny kajlængde på 485 m
  • Mulighed for fremtidig landstrømtilslutning af RO/RO skibe og containerskibe
  • Eldrevne kraner vil reducere påvirkning af nærmiljøet

  

Havneudvidelsen skaber arbejdspladser

ADP A/S skaber i 2021 mere end 8.000 arbejdspladser direkte og indirekte i hele Danmark – i 2030 vil ADP med igangsatte investeringer og udvidelser af havne og Taulov Dry Port skabe 11.094 arbejdspladser.

Læs beskæftigelsesanalysen

 

 

Historisk udvidelse på Fredericia Havn

Det største havneudvidelsesprojekt i Fredericia Havns historie vil om få år forøge containerkapaciteten og sikre Fredericia Havn til fremtidens stigende container- og RO/RO godsmængder.

Læs pressemeddelelsen

Ny containerterminal

Kajanlæg forlænges med 230 m til en samlet kajlængde på 485 m. Terminalen udvides med 70.000 m² areal ud til 15 meter vanddybde, hvor man vil kunne håndtere større containerskibe og to samtidige containerskibe.

Ny RO/RO terminal

Ny RO/RO terminal etableres som en brokaj med plads til to skibe i stedet for den nuværende RO/RO terminal, hvor der i dag kun er plads til et skib. De ny RO/RO ramper placeres i umiddelbar nærhed til ny trailerplads, så der skabes en optimeret logistik til håndtering af trailere.