Hvorfor er havneudvidelsen
en god ide?

 

Vækst og jobskabelse

Havneudvidelsen bidrager til 1.400 nye arbejdspladser i Fredericia frem mod 2030.

Landsstrømstilslutning

Mulighed for fremtidig landstrømstilslutning af RO/RO skibe, som vil bringe Fredericia Havn ind i en grønnere fremtid. 

CO2 reduktion 

Havneudvidelsen giver en betragtelig reduktion på 615 tons CO2 pr. år, svarende til 4 mio. færre kørte kilometer om året, når stigende mængder af containere transporteres med skib fremfor lastbil. 

 

Havneudvidelsen gør verden til et grønnere sted

Det største havneudvidelsesprojekt i Fredericia Havns historie vil om få år forøge containerkapaciteten og sikre Fredericia Havn til fremtidens stigende container- og RO/RO godsmængder og samtidig understøtte ADP’s mål om at blive CO2 neutral i i 2030. 

Den ny og moderne container- og RO/RO terminal etableres med henblik på en mulig fremtidig landstrømstilslutning af container- og RO/RO-skibe, hvilket understøtter den grønne omstilling af skibsfarten. Havneudvidelsen er en investering til fremtidens grønne omstilling af transportsektoren, fordi søtransport via container eller RO/RO er et miljørigtigt alternativ til lastbiltransport. Havneudvidelsen vil ikke alene være en miljørigtig gevinst for lokalsamfundet, men vil også reducere den tunge lastbiltransport regionalt og nationalt. 

Fakta om havneudvidelsen

  • Nyt containerareal på 70.000 m²
  • Ny kajlængde på 485 m
  • Mulighed for fremtidig landstrømstilslutning af RO/RO skibe og containerskibe
  • Eldrevne kraner vil reducere påvirkning af nærmiljøet

  

Havneudvidelsen skaber arbejdspladser

ADP A/S skaber i 2021 mere end 8.000 arbejdspladser direkte og indirekte i hele Danmark – i 2030 vil ADP med igangsatte investeringer og udvidelser af havne og Taulov Dry Port skabe 11.094 arbejdspladser.

Læs beskæftigelsesanalysen

 

 

Historisk udvidelse på Fredericia Havn

Det største havneudvidelsesprojekt i Fredericia Havns historie vil om få år forøge containerkapaciteten og sikre Fredericia Havn til fremtidens stigende container- og RO/RO godsmængder.

Læs pressemeddelelsen

Ny containerterminal

Kajanlæg forlænges med 230 m til en samlet kajlængde på 485 m. Terminalen udvides med 70.000 m² areal ud til 15 meter vanddybde, hvor man vil kunne håndtere større containerskibe og to samtidige containerskibe.

Ny RO/RO terminal

Ny RO/RO terminal etableres som en brokaj med plads til to skibe i stedet for den nuværende RO/RO terminal, hvor der i dag kun er plads til et skib. De ny RO/RO ramper placeres i umiddelbar nærhed til ny trailerplads, så der skabes en optimeret logistik til håndtering af trailere.