Den innovative partner

Vision og strategi

Om ADP

Mission

Vi er en innovativ partner, der gennem en fleksibel og løsningsorienteret tilgang sikrer kunderne optimal adgang til effektive og multimodale transportløsninger.

Vores udvikling sker i harmoni med vores byer.

Vision

ADP skal være en førende logistikpartner i Østersøregionen samt bidrage til at udvikle Taulov Dry Port til et betydende transport- og logistikknudepunkt i Skandinavien.

Strategi

Vi vil skabe udvikling ved at tiltrække kunder og samarbejdspartnere fra forskellige brancher, med forskelligartede godstyper og med forskellige logistik- og servicebehov. Herved vil vi sikre, at virksomheden bliver mere robust over for konjunkturudsving i enkelte brancher.

Værdier

  • Dynamisk
  • Klarhed
  • Professionel
  • Fællesskab
  • Samspil