Følg udvidelsen af Fredericia Havn

 

UGE 42 /2023 - Ultimo februar 2024

I forbindelse med havneudvidelsesprojektet opfyldes havnebassinet.

Opfyldning af havnebassinet blev igangsat den 17. oktober, og over de kommende måneder bliver havnebassinet fyldt op.

 

UGE 41 - 2023

Det gamle frysehus er fjernet.

Pladsen skal nu klargøres, så der kan etableres byggeplads med mandskabsfaciliteter til de entreprenører, der skal arbejde med havneudvidelsen.

 

Uge 40 - 2023

4.000 dæk er fjernet fra havnekajen.

Som en del af klargøringen af havnebassinet skal alle dækkene, der har fungeret som fendere på kajen, fjernes.

Dækkene bliver nu opmagasineret og gemt, så de kan genanvendes på den nye kaj.

 

Uge 39 - 2023

Fra et skib foretages en pejling af havbunden. Pejlingen fastlægger havbundens niveau, så vi kender vanddybden. Denne viden skal bruges til at fastlægge mængden af råstoffer, som havnebassinet skal fyldes op med.

Som en helt naturlig proces i udviklingen af anlægsprojektet har der igennem projektforløbet været arbejdet med videreudvikling af de bedst tænkelige løsninger for miljø og omverden.

 

UGE 38 - 2023

Mærsk supply skibene forlader Fredericia Havn.

Dette er et tydeligt tegn på, at havnebassinet klargøres til arbejdet med havneudvidelsen.

 

 

UGE 34-37 - 2023

Det gamle frysehus nedrives.

Frysehuset var ikke længere i brug, og det bliver derfor fjernet for at give plads til havneudvidelsen.