Følg udvidelsen af Fredericia Havn

 

Uge 39

Fra et skib foretages en pejling af havbunden. Pejlingen fastlægger havbundens niveau, så vi kender vanddybden. Denne viden skal bruges til at fastlægge mængden af råstoffer, som havnebassinet skal fyldes op med.

Som en helt naturlig proces i udviklingen af anlægsprojektet har der igennem projektforløbet været arbejdet med videreudvikling af de bedst tænkelige løsninger for miljø og omverden.

 

UGE 38

Mærsk supply skibene forlader Fredericia Havn.

Dette er et tydeligt tegn på, at havnebassinet klargøres til arbejdet med havneudvidelsen.

 

 

UGE 34-37

Det gamle frysehus nedrives.

Frysehuset var ikke længere i brug, og det bliver derfor fjernet for at give plads til havneudvidelsen.