FAQ

På denne side finder du svar på nogle af de stillede spørgsmål til havneudvidelsen.

 

Hvad koster havneudvidelsen, og hvem skal finansiere den? 

Investeringen i havneudvidelsen er estimereret til at koste et tre-cifret millionbeløb, som afholdes af ADP.

Udvidelsen finansieres på normale kommercielle lånevilkår, i en kombination af realkreditfinansiering, bankfinansiering og finansiering med egne midler.

ADP gør ikke brug af kommunekredit, og derfor står vores ejerkommuner ikke som garant for vores lån.

 

Hvad får borgerne ud af havneudvidelsen? 

Investeringen i den kommende udvidelse af Fredericia Havn er en investering i den lokale og regionale jobskabelse og vil dermed være en gevinst for både Fredericia Kommune og samfundet generelt.

Ifølge en analyse gennemført i juni 2021 af konsulenthuset Incentive fremgår det at:

  • ADPs aktiviteter på Fredericia Havn og i Taulov Dry Port samlet set skaber 3.733 arbejdspladser. Havneudvidelsen vil frem mod 2030 skabe 1.420 nye arbejdspladser, hvilket giver en samlet jobskabelseseffekt på 5.133 jobs.

  • Havneudvidelsen øger de årlige skatteindtægter til kommunen med 100 MDKK til samlet set 300 MDKK i 2030

  • Bruttoværditilvæksten af de arbejdspladser, som er afhængige af Fredericia Havn og Taulov Dry Port udgør 2,6 Mia. kr. 

 

ADP bidrager i forvejen med en årlig udbyttebetaling på 7,125 MDKK, sponsorater i lokalområdet på 3,0 MDKK (2022 prognose) samt tillige dækningsafgift og betaling af selskabsskat. 

1.420 nye arbejdspladser

ADPs aktiviteter på Fredericia Havn og i Taulov Dry Port samlet set skaber 3.733 arbejdspladser. Havneudvidelsen vil frem mod 2030 skabe 1.420 nye arbejdspladser, hvilket giver en samlet jobskabelseseffekt på 5.133 jobs.

100 MDKK i ekstra skatteindtægter

Havneudvidelsen øger de årlige skatteindtægter til kommunen med 100 MDKK til samlet set 300 MDKK i 2030.

2,6 Mia. kr. i bruttoværditilvækst

Bruttoværditilvæksten af de arbejdspladser, som er afhængige af Fredericia Havn og Taulov Dry Port udgør 2,6 Mia. kr.