Vi støtter op omkring sporten og kulturen

Sponsorater

Om ADP A/S

Som ét af Danmarks største havneselskaber med erhvervshavnene i Nyborg og Fredericia samt Taulov Dry Port, er det en vigtig del af ADP’s værdigrundlag at tage samfundsansvar og gøre en positiv indsats for den nære omverden. Vores erhvervshavne i Nyborg og Fredericia samt Taulov Dry Port har stor betydning for den regionale og lokale jobskabelse samt værditilvækst, og det ligger dybt i vores DNA at igangsætte vækstinitiativer til gavn for lokalsamfundene i vores ejerkommuner.

Social ansvarlighed

ADP har med en stærk lokal forankring stort fokus på at drive en virksomhed, der optræder ansvarligt og med stort fokus på sociale forhold i relation til vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi påtager os et medansvar for udviklingen i vores ejerkommuner, og gennem sponsorater bidrager vi aktivt til det lokale erhvervs- og foreningsliv samt kulturliv.

Netop derfor har ADP igennem mange år støttet op omkring sporten og kulturen i de byer, hvor vi driver havne. Det er med til at udvikle og skabe liv i lokalsamfundene, og vi ser nogle værdifulde synergier i koblingen af lokale sponsorater med udviklingen af ADPs lokale og regionale synlighed, men også i rekrutteringen af medarbejdere, som understøtter den lokale jobskabelse.

Vi vil med vores sponsorater bidrage positivt til vores omverdens opfattelse af ADP, da vi er en potentiel fremtidig arbejdsplads.

Strategiske sponsorsamarbejder
I overensstemmelse med ADP’s overordnede strategi er der i 2021 indgået etårige sponsorsamarbejder med kultur- og idrætsinstitutioner i Fredericia og et kultursponsorat i Nyborg Kommune, hvor midler fordeles til prioriterede kulturarrangementer i løbet af året.

Vores kultur- og idrætssponsorater tilgodeser vores ejerkommuners positive udvikling, og understøtter vores ejerkommuners mangfoldige tilbud til borgere og erhvervsliv.

Årlig godkendelse af sponsorbudget
ADPs sponsorbudget revideres én gang årligt, og det kommende års sponsorbudget godkendes af ADPs bestyrelse på årets sidste bestyrelsesmøde, som typisk afholdes i november måned.

 

Oversigt over sponsorater 2016 – 2021

 

Årstal

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Samlet beløb (DKK)

3.126.000
3.646.000
3.738.000
4.769.000
3.692.000
2.752.400 (Budget)