Vi støtter op omkring sporten og kulturen

Sponsorater

Om ADP A/S

Som ét af Danmarks største havneselskaber med erhvervshavnene i Nyborg og Fredericia samt Taulov Dry Port, er det en vigtig del af ADP’s værdigrundlag at tage samfundsansvar og gøre en positiv indsats for den nære omverden. Vores erhvervshavne i Nyborg og Fredericia samt Taulov Dry Port har stor betydning for den regionale og lokale jobskabelse samt værditilvækst, og det ligger dybt i vores DNA at igangsætte vækstinitiativer til gavn for lokalsamfundene i vores ejerkommuner.

Social ansvarlighed
ADP har med en stærk lokal forankring stort fokus på at drive en virksomhed, der optræder ansvarligt og med stort fokus på sociale forhold i relation til vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi påtager os et medansvar for udviklingen i vores ejerkommuner, og gennem sponsorater bidrager vi aktivt til det lokale erhvervs- og foreningsliv samt kulturliv.

Netop derfor har ADP igennem mange år støttet op omkring sporten og kulturen i de byer, hvor vi driver havne. Det er med til at udvikle og skabe liv i lokalsamfundene, og vi ser nogle værdifulde synergier i koblingen af lokale sponsorater med udviklingen af ADPs lokale og regionale synlighed, men også i rekrutteringen af medarbejdere, som understøtter den lokale jobskabelse.

Vi vil med vores sponsorater bidrage positivt til vores omverdens opfattelse af ADP, da vi er en potentiel fremtidig arbejdsplads.

 

Kriterier for tildeling af sponsorater

Vurdering af indkomne sponsoransøgninger vurderes af ADP efter følgende kriterier, og inden for ADP’s årlige budgetramme: 

  • Sponsorater, som understøtter foreningsidrætten hos børn og unge i vores lokalområder prioriteres
  • Sponsorater, der understøtter initiativer til gavn for borgere, lokale foreninger og erhvervslivet i vores lokalområder prioriteres
  • Sponsorater, som kan understøtte vores mål om øget netværksdannelse med nuværende og potentielle samarbejdspartnere prioriteres til gavn for ADP’s forretningsudvikling

Et væsentligt kriterie for ADP’s indgåelse af sponsoraftaler er, at sponsorater skal øge ADP’s synlighed og dermed understøtte vores mål om øget kendskabsgrad. 

 

ADP tildeler ikke sponsorstøtte til:

  • Understøttelse af driften i foreninger eller kulturinstitutioner.

Sponsoransøgning
Ansøgninger om sponsormidler sker gennem udfyldelse af et ansøgningsskema, som derefter indsendes på marketing@adp-as.dk.

Ansøgninger vurderes ved udgangen af det kvartal, hvor ansøgningen er modtaget af ADP. Kriterier for tildeling af sponsormidler fremgår af teksten her på siden.

Søg sponsorat her

 

Kontakt

Michael Overgaard Andersen 
CFO
Mobil +45 5151 1461
Email moa@adp-as.dk

 

Årlig godkendelse af sponsorbudget
ADPs sponsorbudget revideres én gang årligt, og det kommende års sponsorbudget godkendes af ADPs bestyrelse på årets sidste bestyrelsesmøde, som typisk afholdes i november måned.

 

Oversigt over sponsorater 2016 – 2023

 

Årstal

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Samlet beløb (DKK)

3.126.000
3.646.000
3.738.000
4.769.000
3.692.000
3.275.000
2.847.000
3.159.550
3.485.000 (Budget)