Modevirksomheden BESTSELLER udvider logistik-hub med 60.000 m2 i Taulov Dry Port

Den danske modekoncern BESTSELLER indgår strategisk aftale med Taulov Dry Port om en markant udvidelse af virksomhedens logistikcenter i Taulov ved Fredericia, som siden starten af 2021 har været et centralt knudepunkt for modekoncernens danske logistikaktiviteter. Med udvidelsen på 60.000 m2 nyopførte lagerenheder kan BESTSELLER se frem til fra foråret 2023 at udvide deres logistikcenter til en samlet lagerkapacitet på mere end 85.000 m2. Taulov Dry Port bliver dermed et strategisk vigtigt logistikknudepunkt for modevirksomheden.  

Med indgåelse af aftalen får BESTSELLER ét af Danmarks største enkeltstående logistiklejemål på over 85.000 m2 moderne højlager med central beliggenhed i Danmarks transportknudepunkt. Med udvidelsen ønsker BESTSELLER at fremtidssikre sin lagerkapacitet til yderligere vækst og samtidig at understøtte strategien om at forbedre klimaaftrykket i virksomhedens globale logistikaktiviteter.

 

Central beliggenhed tæt på nærmarkeder
Behovet for en effektiv logistikkæde og øgede krav til forbedring af virksomheders klimamæssige aftryk hos store retailvirksomheder har igennem de seneste par år sat sit præg på efterspørgslen efter fleksible lager- og logistikbygninger med central beliggenhed tæt på nærmarkeder.

Parterne bag Taulov Dry Port – PFA og ADP A/S – har igangsat den næste store etape på 60.000 m2 lagerejendomme, som opføres med et fuldskala solcelleanlæg på de kæmpemæssige tagflader. Taulov Dry Port tager dermed et stort skridt for at imødekomme markedets efterspørgsel efter klimavenlige løsninger, som kan bringe logistikbyggerier ind i en grønnere fremtid.

”En væsentlig del af joint-venture selskabets strategi er at opføre markedets mest fleksible, attraktive og bæredygtige lagerejendomme, som kan tilpasses behovet hos kunderne. Frem mod 2025 vil vi gennem milliardinvesteringer udvide Taulov Dry Port med flere store lager- og logistikejendomme, der udlejes som nøglefærdige lejemål. At vi allerede nu har indgået en flerårig lejeaftale på ét af Danmarks største logistiklejemål i vores nye etape, bekræfter os i, at vores lagerkoncept matcher markedets krav til beliggenhed, indretning, fleksibilitet og ønsket til en grønnere logistikkæde. Vi er utroligt glade for, at vi kan understøtte BESTSELLER’s vækst gennem en udvidelse af deres logistik-hub i Taulov”, siger Jesper Gemmer, CEO i Taulov Dry Port A/S. 

 

En fremtidssikret supply chain
BESTSELLER’s nye lager bliver en del af ét af Danmarks største transportknudepunkter, hvor virksomheder og transportører i området opnår nogle unikke logistiske fordele på grund af den centrale beliggenhed i forhold til motorvejsnettet og havnen i Fredericia.

”En velfungerende supply chain og tilstrækkelig lagerkapacitet er en forudsætning for, at vi kan lykkes med det, vi gerne vil. I Taulov Dry Port får vi en fremtidssikret lagerløsning, som har den nødvendige fleksibilitet, ligesom vi har mulighed for at understøtte en række af de skridt, vi gerne vil tage mod mere klimavenlige logistikløsninger end hidtil”, siger Allan Kjærgaard, Logistikdirektør, BESTSELLER, og fortsætter:

”Vores kommende lager i Taulov har en god beliggenhed i forhold til vores logistikcenter i Haderslev, og vi ser frem til allerede fra foråret 2023 at flytte ind i et moderne lager som også opføres med et 45.000 m2 stort solcelleanlæg, der forsyner vores lejemål direkte med grøn strøm, ligesom vi allerede i dag får dækket vores energiforbrug med grøn strøm fra vores ejere, HEARTLANDs solcellepark i Holstebro”, slutter Allan Kjærgaard.

 

Visionært partnerskab med grønne ambitioner
Udviklingen af Taulov Dry Port har bragt de to joint-venture partnere i front i den klimafokuserede indsats. Gennem milliardinvesteringer har parterne helt fra starten i 2017 tænkt visionært og haft høje ambitioner om at udvikle markedets mest fleksible og innovative lager- og logistikbyggerier koblet til Danmarks bedst beliggende infrastruktur, der understøtter den grønne omstilling af transport- og logistiksektoren.

”Taulov Dry Port et godt på vej til at indfri vores høje ambitioner om at gå forrest i udviklingen af logistikejendomme i Danmark. Vores store fokus på bæredygtighed og klimahensyn i vores ejendomsinvesteringer indfries i Taulov Dry Ports store ejendomsporteføljer, hvor især den centrale beliggenhed og grønne energiløsninger imødekommer markedets krav til forbedringer af klimaaftrykket”, siger Mikael Fogemann, Executive Director, Nordic Real Estate, PFA Pension.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Jesper Gemmer
CEO i Taulov Dry Port A/S
Mobil: +45 5128 7467
jege@adp-as.dk

Allan Kyhe Kjærgaard
Global Logistics / Logistics Director, BESTSELLER – via BESTSELLERs pressetelefon
Mobil: +45 5215 1011
communications@bestseller.com