Everfuel og Taulov Dry Port etablerer Danmarks største brintstation

 

Danmarks største brintstation vil inden for kort tid blive etableret midt i Danmarks grønne transportknudepunkt.

Everfuels nye brintstation får en helt unik placering i, hvad der er kendt som Danmarks logistikcentrum, da store dele af den danske transport- og logistiksektor har konsolideret deres logistikaktiviteter i området. Aftalen mellem Everfuel og Taulov Dry Port A/S understøtter begge parters visioner om at skabe et væsentligt bidrag til den grønne omstilling af transportsektoren og bidrage til at dekarbonisere Danmarks mest anvendte transportcenter.

Brintstationen opføres i Taulov Dry Port uden for Fredericia, hvor parterne ADP A/S og PFA i et joint-venture er godt i gang med at realisere Danmarks grønne og innovative transport- og logistikcenter. Med de første 100.000 m2 nyopførte lager- og logistikdomiciler samt en ny etape på 60.000 m2 undervejs, har Taulov Dry Port tiltrukket nogle af Danmarks mest toneangivende transport- og retailvirksomheder, som netop efterspørger løsninger, der kan mindske deres klimaaftryk.

Partnerskabet mellem Everfuel og Taulov Dry Port A/S ligger i naturlig forlængelse af udviklingen af transportknudepunktet og af Trekantområdets vision om også at være fremtidens knudepunkt for produktion af grønne brændstoffer. Hovedaktører inden for transport, logistik, energi og forsyning arbejder på at udnytte områdets gode forsynings- og transportinfrastruktur til at videreudvikle en sammenhængende infrastruktur- og logistikmodel til fremtidens knudepunkt for grønne Power-to-X brændstoffer.  

 

Fremtidens centrum for grøn energi og PtX

Trekantområdet er under etablering som Danmarks nye centrum for grøn energi og PtX, og den kommende station vil skubbe yderligere til den grønne omstilling i den landbaserede transportsektor. Everfuel bygger netop nu deres første PtX-anlæg i Fredericia, som vil producere grøn brint senere i år. Anlægget vil også levere brint til stationen i Taulov Dry Port, og dermed give logistikfirmaer mulighed for at tanke et brændstof, der ikke udleder CO2, og som er produceret af vedvarende energi. For de enkelte vognmænd vil tankningen af brint foregå, som de kender det fra tankning af fossile brændstoffer, og tage lige så kort tid.

 

Taulov Dry Port som grønt transportknudepunkt

ADP A/S og Taulov Dry Port A/S har etableret sig som ét af Danmarks mest attraktive transport- og logistikområder, hvor man med eksisterende infrastruktur og nyopførte lager- og logistikejendomme har leveret en stor klimafokuseret indsats.

”Taulov Dry Port har igennem de senere år oparbejdet en stærk markedsposition, og vi er lige nu i gang med markante udvidelser af lagerkapaciteten, som vil tiltrække flere kunder og transportører til området. Everfuels etablering af en brintstation betyder, at Taulov Dry Port bliver en del af en Power-to-X værdikæde med brintinfrastruktur. Flere af vores kunder i Taulov Dry Port vil inden længe være klar til overgangen til nye grønne brændstoffer som brint. Dette er et vigtigt skridt i, at logistikknudepunktet i Taulov bliver en afgørende del af den grønne omstilling”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Den fortsatte udvikling af Taulov Dry Port sker som følge af et tæt og godt samarbejde i joint-venture selskabet mellem ADP A/S og PFA, hvor CEO Jesper Gemmer udtaler:

”Siden etableringen af Taulov Dry Port tilbage i 2017 har der i joint-venture partnerskabet mellem PFA og ADP A/S været høje ambitioner om at være nyskabende i udviklingen af moderne lager- og logistikejendomme koblet til den mest centralt beliggende infrastruktur og med værdifulde og bæredygtige løsninger. Når vi i dag annoncerer et samarbejde med Everfuel om etablering af Danmarks største brintstation som en del af Taulov Dry Port, så kan man godt blive fristet til at sige, at Taulov Dry Port nu går forrest med grønne løsninger, som vi er overbeviste om, at vores omverden vil tage godt imod”, siger Jesper Gemmer, CEO i Taulov Dry Port A/S. 

"Placering af en brintstation i Taulov Dry Port giver mening på et højere plan, hvor alle involverede parter og klimaet vinder. Det er en utrolig vigtig lokation for at sikre Everfuels udrulning af grøn infrastruktur til den tunge transport. Arealet til stationen er allerede klar til skalering og udvidelse i takt med efterspørgslen og omstillingen af vognmændenes flåder. Dette er blot den første af flere Everfuel stationer til tung transport, og vi glæder os over samarbejdet i Taulov Dry Port og vores partneres visioner for grøn transport i Danmark”, siger Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel A/S.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Jesper Gemmer
CEO, Taulov Dry Port A/S
Mobil: +45 5128 7467
jege@adp-as.dk

 

Lea Vindvad Hansen
Investor Relations & Communications Manager, Everfuel A/S
Mobil: +45 6183 0205
lha@everfuel.com

 

Om Everfuel A/S

Everfuel tilbyder løsninger inden for grøn brint, til transport uden klimabelastning. Vi arbejder for at gøre grøn brint kommercielt tilgængeligt på tværs af Europa, hvor vi ejer og driver infrastruktur til grøn brint. Grøn brint er et 100 % rent brændstof lavet på vedvarende energi, og vil spille en afgørende rolle i elektrificeringen af transportsektoren i Europa som en del af en bæredygtig fremtid. Everfuel er en ung og ambitiøs virksomhed med hovedsæde i Herning, og aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Holland, Tyskland og Belgien. Everfuel er børsnoteret på Euronext Growth i Oslo under EFUEL.

Læs mere: www.Everfuel.com

 

Om Taulov Dry Port A/S
ADP A/S og PFA A/S indgik i oktober 2017 et joint-venture samarbejde, og de to parter udvikler i fællesskab Taulov Dry Port.

Taulov Dry Port er et multimodalt transport- og logistikcenter ved Fredericia med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane. Gennem kobling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port bliver området omdrejningspunkt for udvikling af moderne lager- og logistikfaciliteter, der understøtter fremtidens intelligente og multimodale transportløsninger.

Taulov Dry Port råder over 900.000 m2 byggemodnet erhvervsjord, som udvikles med projektbyggerier og generiske lager- og logistikejendomme.

Læs mere  www.taulov-dryport.dk