ADP opfører nyt kontordomicil - Port House II - i Fredericia

De senere års positive udvikling af Fredericia som et moderne og grønt knudepunkt for havn, erhvervsliv og bosætning øger det fortsatte behov for attraktive faciliteter tæt på by og havn. ADP binder by og havn sammen gennem store investeringer og understøtter samtidig lokalområdets positive udvikling i tæt samarbejde mellem Kanalbyen, Fredericia Kommune og det lokale erhvervsliv. Opførelsen af et nyt og moderne kontorbyggeri – Port House II - tæt på bymidten og Kanalbyen vil yderligere bidrage til Fredericias positive udvikling med tilflytning af virksomheder og øget bosætning.

Port House er i dag fuldt udlejet og med et fortsat ønske om at understøtte væksten for havnens mange samarbejdspartnere og servicevirksomheder og for byens øvrige erhvervsliv opfører ADP et nyt fællesdomicil med kontor- og servicefaciliter – Port House II.

Port House II får en placering tæt på det nuværende Port House i Vendersgade, og der skabes en synergi til fællesfaciliteter som mødecenter, kantine og områdets nye parkeringshus. Port House II får et samlet areal på 2.600 m2 erhvervslejemål primært til kontorer og øvrige service- og erhvervsformål. Det ny kontordomicil placeres i området mellem Norgesgade, Oldenborggade og Sundegade tæt på parkeringshuset og med en god placering ved Port House og Kanalbyen.

”Port House II bliver en udvidelse af kapaciteten i det nuværende Port House, og der vil være gode synergieffekter til de moderne fællesfaciliteter i vores nuværende fælles kontordomicil, hvor især mødecenter og kantine er attraktive for lejerne. Med placeringen af Port House II skaber vi en harmonisk overgang mellem industrihavnen og byen, samtidig med at vi imødekommer den stigende efterspørgsel efter kontorfaciliteter med central beliggenhed”, siger Morten Højrup, COO i ADP A/S.

Postgården udvider i Port House II

I kølvandet på den positive udvikling for byens erhvervsliv kommer der et naturligt behov for mere hotelkapacitet tæt på by og havn. I Port House II etableres derfor et lejemål til Hotel Postgården, som er en del af hotelkæden Danske Hoteller A/S. Hotel-lejemålet består af 32 værelser, som bliver adskilt fra bygningens øvrige kontorlejemål.

”Fredericia er en by i udvikling og specielt den stigende tilflytning af nye virksomheder og byens satsning på erhvervsturisme øger vores behov for mere hotelkapacitet. Postgården ligger jo centralt i forhold til bymidten, Kanalbyen og havnen, og med yderligere hotelkapacitet kommer vi til at servicere hele området. Det vil give en god synergi til os og samtidig også være en forudsætning for vores fremtidige udvikling”, siger bestyrelsesformand i Danske Hoteller A/S, Erik Sophus Falck.  

 

Udvikling af by og havn

Fredericia Havn er en bynær havn med et voksende erhvervsliv og ikke mindst med Kanalbyen som nabo. Med en investering på et to cifret millionbeløb i et nyt og moderne Port House II bidrager ADP til en harmonisk og moderne overgang mellem by og havn til gavn for Fredericia og Kanalbyen.

Det kommende byggeri er resultatet af et godt samspil mellem havnen og Kanalbyen og et ønske fra begge parter om at balancere vækstplanerne til gavn for by og havn.

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer udtaler i forbindelse med nyheden om Port House II:

”Fredericia er ét af landets store vækstområder med én af Danmarks største erhvervshavne, et voksende erhvervsliv og en attraktiv udvikling af Kanalbyen til gavn for bosætning. Port House II bliver et attraktivt kontorbyggeri, som vil forskønne overgangen mellem havnen og Kanalbyen, og som samtidig understøtter byens store satsning på erhvervsudvikling og erhvervsturisme”, siger Kristian Bendix Drejer.

Port House II igangsættes Q1 2023 og forventes færdigbygget i Q1 2024.

Yderligere oplysninger:

Morten Højrup
COO i ADP A/S
mh@adp-as.dk