Pressemeddelelse (publiceret 03.06.2021)

Historisk udvidelse på Fredericia Havn skal fordoble kapaciteten på containerterminalen og sikre etablering af ny, udvidet container- og RO/RO terminal

 

Det største havneudvidelsesprojekt i Fredericia Havns historie vil om få år fordoble containerkapaciteten og sikre Fredericia Havn til fremtidens stigende container- og RO/RO godsmængder og samtidig understøtte ADP’s mål om at blive fossilfri i 2030. En investering på et trecifret millionbeløb i en moderne containerterminal og en ny RO/RO terminal vil understøtte udviklingen af Fredericia Havn som Danmarks multimodale knudepunkt, hvor tiltrækningen af flere rederier naturligt vil skabe vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark.

Fredericia Havn er én af Danmarks største transport- og logistikknudepunkter med betydelige mængder af import og eksport for Region Syddanmarks mange virksomheder. Fredericia Havns containeraktiviteter er i de senere år blevet væsentlig styrket som følge af de generelt positive konjunkturer og som et resultat af ADP’s transformation, hvor havnen kobles med Taulov Dry Port, som tiltrækker øgede mængder af gods til området via skib og jernbane. 

Havneudvidelsen er netop sendt i myndighedsbehandling, herunder VVM-redegørelse og miljøvurdering, inden anlægsarbejdet kan påbegyndes. Den ny container- og RO/RO terminal forventes at blive taget i brug ultimo 2024.

Fremtidens grønne logistikknudepunkt

Kravet om forbedring af virksomheders klimamæssige aftryk øger behovet for mere klimavenlige transportformer. Gennem udvikling og investeringer bliver Fredericia Havn og Taulov Dry Port fremtidens grønne transportknudepunkt, som vil stå stærkt i konkurrencen om de stigende containermængder, som helt naturligt følger med efterspørgslen efter klimavenlige transportformer. 

Fredericia Havn er direkte koblet op på de store europæiske havne som Hamburg, Bremerhaven og Antwerpen, og via et højfrekvent rutenet fra de store containerrederier er havnen et miljørigtigt alternativ til den internationale lastbiltransport, som er blevet mindre attraktivt efter indførelsen af EU's Vejpakke. 

Vækst og arbejdspladser

Fredericia Havn er en strategisk vigtig havn for hele Danmark, og den har stor kommerciel betydning for den regionale jobskabelse og værditilvækst. Etableringen af en ny, moderne container– og RO/RO terminal vil også bringe Fredericia Havn ind i en grønnere fremtid, hvor der udvikles til væksten i grønne transportformer, og hvor kraner og øvrigt materiel vil drives via strøm eller alternative brændstoffer. 

”Vores containerforretning har de senere år haft rekordhøj volumen, og vores fremskrivninger viser, at den øgede efterspørgsel efter søtransport vil fortsætte i takt med den globale vækst og stigende samhandel konsolideret omkring de store logistikknudepunkter. Vi vil tage del i væksten på det globale containermarked, og derfor har vi brug for en udvidelse af vores havneinfrastruktur i Fredericia, så både arealer, sikkerhed og logistik-flow kan følge med de øgede containermængder. Vi ser allerede nu, at containermarkedet flytter sig i retning af vores transport-korridor, og med den rette infrastruktur, kan vores containerforretning blive dobbelt så stor i årene fremover,” siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Fredericia Shipping A/S har udviklet containerforretningen på Fredericia Havn

Fredericia Shipping A/S har siden starten i 1998 været operatør af containerforretningen på Fredericia Havn, og har dermed stået bag udviklingen af en effektiv og konkurrencedygtig containeraktivitet. I de senere år har containeraktiviteten haft stigende volumen, og i 2020 nåede containervæksten et rekordhøjt niveau på 11%. En vækst, der forventes at fortsætte.

”Vi oplever en meget positiv udvikling i efterspørgslen efter løsninger, der kombinerer både bane og søtransport som alternativ til lastbiltransport mellem de europæiske havne. Fredericia og Taulov har vist sig som et vækstcenter for konsolidering af containergods, og derfor ser vi frem til at videreudvikle Fredericia Havn som én af de mest konkurrencedygtige terminaler. Vores effektive setup har betydet, at flere rederier i 2020 har startet egen service op med ugentlige anløb fra Fredericia Havn, hvilket giver vækst i containeraktiviteten”, siger Rune D. Rasmussen. 

Harmoni mellem by og havn

Den kommende havneudvidelse vil skabe vækst og arbejdspladser og bidrage til Fredericias udvikling. I det store havneudvidelsesprojekt er der tænkt i attraktive løsninger, hvor områder uden for havnens ISPS-område udvikles til f.eks. udsigtsposter, så byens borgere kan følge med i havnens udvikling i sikker afstand fra havneaktiviteterne.

”Fredericia Havn har en afgørende betydning for værditilvæksten og jobskabelsen i Fredericia, og den kommende havneudvidelse vil styrke den position og dermed bidrage til den fortsatte positive erhvervsudvikling til gavn for havnens mange kunder, samarbejdspartnere og servicevirksomheder. Havnen er også en central del af Fredericias DNA, hvor vi altid har haft væksten tæt på byen i en god balance med os, der bor her. Derfor glæder det mig, at udvidelsen både fokuserer på grøn omstilling og de omkringliggende byrum, så vi fortsat kan opleve en stolt arbejdsplads og vigtig infrastruktur tæt på, uden at gå på kompromis med miljøet og ambitionerne for bosætning i området”, siger borgmester Steen Wrist, Fredericia Kommune.

Udvidelsesprojektet er helt i tråd med Fredericias kommuneplan 2017-2029, hvor målsætningen for havnen er at skabe vækst og udvikling i harmoni mellem havnen og dens omgivelser.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Rune D. Rasmussen
CEO, ADP A/S
rdr@adp-as.dk 

Erik Østergaard
Bestyrelsesformand i ADP A/S
Mobil: +45 4015 1225
eoe@dtl.eu 

 

Fakta om havneudvidelsen

Containerterminalen etableres i Vesthavnen, hvor nuværende kajanlæg forlænges med 230 m til en samlet kajlængde på 485 m ud til 15 meter vanddybde. Containerarealet udvides til samlet set 170.000 m2 med en estimeret fremskrivning på 160.000 TEU i 2026-2027.

Containerterminalen etableres, så den vil kunne håndtere større containerskibe og to samtidige containeranløb. Havneudvidelsen understøtter ADPs mål om at blive fossilfri i 2030. 

Havneudvidelsen bliver en fremtidssikret bæredygtig løsning, idet der etableres strøm i kajen på containerterminalen til elektrisk drift af kraner. Dette vil reducere støjbelastningen samt sikre opfyldelse af ADP’s klimamål. 

For at skabe harmoni mellem by og havn i forbindelse med havneudvidelsen, udvikles havnenære områder uden for havnens ISPS-område. Der udvikles f.eks. udsigtsposter, som borgerne kan benytte i sikker afstand fra havneaktiviteterne.

I forbindelse med den kommende myndighedsbehandling, som vil forløbe over det næste år, etablerer ADP et visuelt ”show room”, hvor borgere og andre interesserede igennem visualiseringer og informationsmateriale kan få mere information omkring projektet. ”Show room” bliver etableret i nærheden af Port House i Vendersgade.