Pressemeddelelse

ADP A/S investerer 30 mio. kr. i projekt ”By & Havn” med fokus på grønne løsninger

ADP fortsætter sit grønne spor og vil de kommende 5 år investere i en række tiltag, der skal sikre, at overgangen fra by til havn opleves mere interessant og mere grøn. I Fredericia etableres tiltagene i harmoni med miljøet i Kanalbyen for at give et ensartet udtryk med f.eks. beplantning og belysning. Samtidig skal etablering af støjabsorberende skærme lette overgang mellem havn og by.

ADP A/S er i en rivende udvikling på alle fronter. På ADP-havnene betyder det stigende antal skibe, at aktiviteterne på kajerne stiger, hvilket ikke nødvendigvis i sig selv giver mere støj. Men for at være på forkant har ADP i april 2021 besluttet at investere i en række skærme på Fredericia Havn. Skærmene har felter, der giver mulighed for et kig ind til havnens aktiviteter samtidig med, at skærmene absorberer eventuel støj, der måtte komme fra havnen. Første skærm er allerede ved at blive opført ved Holstensvej, og gennem skærmen bliver det muligt at følge livet på havnearealerne i sikker afstand.

I forbindelse med udviklingen af Fredericia Havns infrastruktur har ADP ombygget krydset ved Vestre Ringvej, som fremover skal lede den tunge trafik sikkert ind på havneområdet allerede her fremfor at fortsætte ad Strandvejen. Det forbedrer mobiliteten og trafiksikkerheden, da det minimerer risikoen for højresvingsulykker ved Holstensvej. I løbet af 2021 igangsættes grøn beplantning langs Strandvejen for at give et grønt miljø.

Som en yderligere led i ADP’s bæredygtige udvikling udskiftes belysningen, i første omgang på Fredericia Havn, til intelligent styret LED-belysning, der giver en grøn gevinst med en årlig besparelse på 50 tons CO2-udledning. Den nye belysning har et mere hvidt og behageligt dagslysagtigt skær, der vil give et bedre arbejdsmiljø men også et bedre lys, der vil højne sikkerheden. 

”Vi ønsker, at grænsefladen mellem by og havn viser havnens maritime miljø og gør det muligt at kigge ind til de lukkede områder. Det vil vi sikre både gennem beplantning og et kunstnerisk udtryk i form af en skærm. Vi ved, at mange mennesker i Fredericia gerne vil følge med i, hvad der sker på havnen. Derfor vil vi se, om ikke vi kan etablere en række udkigsposter, hvor de interesserede kan følge med i havnens liv på sikker afstand”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

”Vi er allerede gået i gang med de konkrete beplantningsplaner og visualiseringer af flere skærme i samarbejde med Fredericia Kommune”, fortsætter Rune D. Rasmussen.

Fredericias borgmester er glad for ADP’s grønne initiativer:
”Det er ingen hemmelighed, at Fredericia Havn har stor betydning for Fredericia, da havnen skaber arbejdspladser og tiltrækker virksomheder til byen. Vi har derfor et ønske om, at vi skal udvikle havnen, og derfor er de grønne tiltag med beplantning og skærme et rigtigt godt initiativ, som vi kun kan støtte op om”, siger Steen Wrist, borgmester i Fredericia.

Ændring i belysningen, beplantningen og de nye skærme mv. er blot nogle af de tiltag, som ADP har iværksat ud af en samlet plan på 30 mio. kr. over 5 år. Planen skal understøtte ADP’s mål om at blive fossilfri i 2030. Andre tiltag er f.eks. forberedelse for solceller på større bygninger under opførelse på Fredericia Havn samt i Taulov Dry Port.


Yderligere oplysninger:
Rune D. Rasmussen
CEO, ADP A/S
rdr@adp-as.dk