Den danske genindvindingsvirksomhed Uniscrap samler sine aktiviteter i Taulov Dry Port

Én af Danmarks væsentlige genvindingsvirksomheder, Uniscrap A/S, flytter hovedkontor, produktion og udskibning af jern- og metalskrot fra Kolding til Fredericia. Uniscrap A/S forarbejder og sælger metalskrot til markeder i hele verden, og virksomhedens aktiviteter vil over de næste mange år foregå fra et nybygget produktionsanlæg og administrativt hovedkontor i Taulov Dry Port og fra arealer på Fredericia Havn.

Den danske genindvindingsbranche er præget af stor konkurrence og et afgørende konkurrenceparameter er pris og mængde. Ved at flytte produktion og udskibning af skrot til en central beliggenhed med nem adgang til motorveje og gode havnefaciliteter til udskibning af store mængder kan Uniscrap A/S sikre sin konkurrencemæssige position.

”Vores nye domicil og produktion i Taulov Dry Port får en optimal beliggenhed, hvilket gør, at vi kan optimere vores transport- og logistikomkostninger samtidig med at vi får adgang til kajnære arealer på Fredericia Havn direkte ud til 15 meter vand, hvorfra vi kan udskibe store mængder af skrot”, siger Thomas Christensen, CEO i Uniscrap A/S.

Vigtigt hub i Østersøregionen
Uniscrap A/S har igennem mange år haft aktiviteter flere steder i Jylland, på Sjælland og i Sverige. Med den nye placering i Taulov får virksomheden mulighed for at konsolidere store mængder skrot i et transportknudepunkt, hvilket giver Uniscrap A/S gode muligheder for at optimere logistikken og at koble import- og eksport af skrot fra moderne lagerfaciliteter og arealer på både Fredericia Havn og i Taulov Dry Port.

”Vi lukker ned i Kolding og flytter vores aktiviteter til Fredericia Havn og Taulov Dry Port, som dermed bliver et vigtigt knudepunkt for vores aktiviteter. Fredericia Havn ligger perfekt i forhold til Østersøregionen, og vores nye domicil i Taulov understøtter vores strategi om yderligere konsolidering og vækst”, siger Thomas Christensen.

Fremtidssikret lagerdomicil
Uniscraps kommende domicil i Taulov Dry Port bliver opført på et 20.700 m² stort areal og bliver det første nybyggeri i branchen i mange år og indrettet med størst mulige miljøbeskyttelse for øje. Hovedparten af arealet skal bruges til oplagring af genanvendeligt metalskrot. Taulov Dry Port ejer arealet og står også for den samlede investering i opførelsen af Uniscraps nye og fremtidssikrede lagerdomicil på i alt 3.119 m² med tilhørende værksteder og overdækkede arealer.

En vigtig brik på verdenskortet
Uniscrap A/S er en del af en af verdens største genvindingsvirksomheder Chiho Environmental Group (CEG) med hovedkontor i Hong Kong og aktiviteter i mere end 30 lande og med over 200 lokationer. Etableringen af faciliteterne i Fredericia er med til at understøtte strategien om at Danmark bliver det skandinaviske centrum for CEG´s aktiviteter i området.

”Med etableringen i Fredericia får Uniscrap A/S og Chiho Environmental Group adgang til en unik Deep Sea terminal og en enestående konsolideringsmulighed for koncernens selskaber i regionen”, fortsætter Thomas Christensen.

Kobling af havn og dry port
Gennem kobling af Taulov Dry Port og Fredericia Havn tilbyder ADP virksomheder hele transport- og logistikkæden. Taulov er kendt for at være et europæisk transportknudepunkt, og derfor er der et stort potentiale for virksomheder i at konsolidere deres forretning i et område med nem adgang til alle transportformer.

Uniscrap og ADP har indgået en længerevarende aftale, som betyder, at Uniscrap får en totalløsning i forhold til opførelsen af et nyt domicil med tilhørende værksteder, arealer i både Taulov Dry Port og på Fredericia Havn til oplagring, håndtering og udskibning af metalskrot.

”Vi ser frem til at opføre et moderne og fremtidssikret lagerdomicil for Uniscrap samtidig med, at vi får tilført ny aktivitet på Fredericia Havn med oplagring og udskibning af store mængder af metalskrot”, siger Rune Dalgaard Rasmussen, CCO i ADP.

Aftalen med Uniscrap skaber samtidig 25 nye arbejdspladser i Fredericia Kommune.