Pressemeddelelse

Havneselskabet ADP A/S indgår strategisk samarbejde med konsulentvirksomheden Implement Consulting Group

ADP A/S har de senere år været i fuld gang med transformationen fra traditionel havnedrift til fremtidens havneselskab, hvor udviklingen af Taulov Dry Port har sat retning for grønne transport- og logistikløsninger. ADP har med den udvikling taget en markant førerposition i den danske havnesektor – en position, der nu skal udvikles yderligere. Med et strategisk samarbejde med konsulentvirksomheden Implement Consulting Group sætter ADP sig nu igen i førersædet i koblingen af havneinfrastruktur med fremtidens grønne løsninger inden for energiområdet og fremtidens brændstoffer.

ADPs markante rolle i udviklingen af et førende europæisk multimodalt transportknudepunkt i Fredericia giver havneselskabet en naturlig nøglerolle i videreudviklingen af et europæisk energiknudepunkt, fordi den rette infrastruktur er forudsætningen for skalering af fremtidens Power-to-X løsninger.

ADPs ambitioner er tårnhøje, og derfor kobler man nu Danmarks bedste sektorkoblings-viden inden for energi og Power-to-X på forretningsudviklingen. Implements eksperter skal understøtte beslutningsprocesser og udvikle forretningsmodeller, der skal sikre ADPs kommercielle udvikling inden for den grønne omstilling.

I transformationen fra traditionel havnedrift ligger omstillingen fra traditionel oliehavn til fremtidens havn, hvor nye grønne løsninger inden for recycling og nye energiformer i de kommende år vil fylde mere og mere. Med udsigt til at Everfuel og Shell Raffinaderiet i 2022 vil etablere nordens største brintfabrik i Fredericia, er der en helt naturlig forventning til, at Power-to-X området vil få en central betydning for udviklingen af Fredericia Havn og ADPs kerneforretning.

Potentialet for fremtidens Power-to-X løsninger koblet på centralt beliggende infrastruktur er endnu ikke kortlagt, og derfor er det helt naturligt, at ADP går forrest og får udviklet kvalificeret viden i forhold til skalering af løsninger til gavn for samfundet og dansk eksport.   

”Som ansvarlig virksomhed støtter vi naturligvis op om Danmarks ambitiøse målsætning om 70% reduktion i CO2-udledningen i 2030 såvel som de parallelle europæiske målsætninger. Med det store fokus på Power-to-X fra vores omverden, så føler vi os forpligtet til at engagere os i udviklingen af dette område. Vi ser derfor meget frem til at etablere et langsigtet samarbejde med Implement. Dette vil tilføre os ekspertviden inden for energi og Power-to-X området til at kvalificere vores fremtidige strategi, position og investeringer i forhold til udviklingen af vores infrastruktur”, siger
Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

 

Power House for infrastruktur og fremtidens grønne brændstoffer

Samarbejdet mellem ADP og Implement bliver nyskabende. De to parter vil etablere et Power House, som skal koble viden på tværs af den samlede værdikæde inden for havneinfrastruktur, industrien, kommuner, forsynings- og energisektoren samt efterspørgselssiden.

”Vi er utroligt glade for at etablere samarbejdet med ADP og glæder os til at bidrage positivt til at realisere Danmarks klimamålsætning og at videreudvikle et virkelig meningsfyldt forretningsområde; både for ADP, for området og for Implements Energy & Climate-eksperter. ADPs og områdets øvrige spilleres ambitioner er virkelig høje, og der skal arbejdes hårdt for at realisere fremtidens energisystem i området. Det er vi både stolte og ydmyge over at skulle hjælpe til med”, siger Anders Lehmann, Partner i Implement Consulting Group.

 

ADP og Trekantområdes klimapartnerskab

Realiseringen af fremtidens løsninger til omstillingen af energi- og forsyningssektoren kræver et stærkt partnerskab, hvor hele værdikæden er repræsenteret. Et sådant partnerskab ser nu dagens lys i Trekantområdet, hvor alle partnere har en ambitiøs målsætning om i fællesskab at sætte deres egne styrkepositioner i spil i indfrielsen af Trekantområdet som Europas hub for fremtidens brændselsformer.

ADP ser frem til at blive en del af partnerskabet. I samarbejde med Trekantområdes store forsynings- og energiselskaber, kommuner, Billund Lufthavn samt førende brancheorganisationer kan klimapartnerskabet drage fordel af hinandens viden og dermed understøtte udviklingen af grønne løsninger inden for energi, forsyning, logistik og kritisk infrastruktur.

”Trekantområdet er det eneste rigtige sted at placere fremtidens knudepunkt for grønne brændstoffer, fordi energi-, forsynings- og transportinfrastrukturen findes i området.  Derudover har vi Danmarks største multimodale område med Taulov Dry Port, lufthavn, havn og raffinaderi, samt en klynge af Danmarks største virksomheder inden for energi, forsyning, transport og logistik samt forskning, hvilket placerer området i en naturlig førerposition for fremtidens Power-to-X”, siger Rune D. Rasmussen.

 

Yderligere information

Rune D. Rasmussen
CEO i ADP A/S
Tlf.: +45 2969 2011
rdr@adp-as.dk

Anders Lehmann
Partner i Implement Consulting Group
Tlf.: +45 6124 6355
anle@implement.dk

 

Om ADP A/S

ADP ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn og varetager driften af Middelfart Trafikhavn. Alle havne har en unik central beliggenhed, gode logistiske betingelser samt internationale standarder hvad angår kapacitet og vanddybde.

ADP og PFA udvikler i joint-venture Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane.

Gennem kobling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port bliver området omdrejningspunkt for udvikling af moderne lager- og logistikfaciliteter, der understøtter fremtidens intelligente og multimodale transportløsninger.

Læs mere på www.adp-as.dk

 

Om Implement Consulting Group

Implement Consulting Group har nordiske rødder med hovedkontor i København samt kontorer i Aarhus, Stockholm, Malmø, Oslo, Zürich og München. Med 900+ konsulenter, multinationale kunder og projekter over hele verden tilbyder vi lokal ekspertise med globalt perspektiv.

Vi tror på, at når en organisation udvikler sig positivt, smitter det af på de mennesker der er med på rejsen – og måske endda på resten af verden. Implement Consulting Group blev grundlagt, udfra et ønske om at omsætte dyb faglig ekspertise til reel effekt.

https://implementconsultinggroup.com/. I Implements Energy & Climate team arbejder vores erfarne konsulenter med projekter som skaber effekt i den grønne omstilling, både blandt private og offentlige organisationer.