ADP skaber mere end 11.000 arbejdspladser

Beskæftigelsesanalyse 2021

ADP skaber 11.094 arbejdspladser i 2030

ADP A/S skaber i 2021 8.012 arbejdspladser direkte og indirekte i hele Danmark – i 2030 vil ADP med igangsatte investeringer og udvidelser af havne og Taulov Dry Port skabe 11.094 arbejdspladser.

En beskæftigelsesanalyse udarbejdet af Incentive A/S i juni 2021 har kortlagt effekten af ADP’s virke i forhold til den direkte og indirekte jobskabelse samt værditilvæksten for samarbejdspartnere og underleverandører til ADP-havnene og Taulov Dry Port. Havnene er centrale knudepunkter for dansk import og eksport og dermed også vigtige for dansk beskæftigelse og værditilvækst.

 

 

Hovedkonklusionerne for den direkte effekt i Fredericia og Nyborg i 2021 er bl.a.:

  • ADP’s aktiviteter skaber 3.733 fuldtidsjobs i Fredericia og Nyborg kommuner
  • ADP’s aktiviteter genererer årligt skatteindtægter for 200 mio. kr. til Fredericia og Nyborg kommuner
  • ADP’s aktiviteter skaber en bruttoværditilvækst i virksomhederne i Fredericia og Nyborg på årligt 3 mia. kr.

 

 

Hovedkonklusionerne for ADPs afledte effekt i 2021 for hele Danmark er bl.a.:

  • ADPs aktiviteter skaber direkte og indirekte 8.012 fuldtidsjobs på landsplan.
  • ADPs aktiviteter generer årligt skatteindtægter for 1,6 mia. kr. på landsplan
  • ADPs aktiviteter skaber en bruttoværditilvækst i virksomhederne på landsplan på årligt 6,2 mia. kr.

 

Effekten af havneudvidelsen i Fredericia og udviklingen af Taulov Dry Port er i 2030 bl.a.:

  • Beskæftigelsen vil øges med 1.420 fuldtidsjobs i Fredericia Kommune
  • Beskæftigelsen vil øges med 3.082 fuldtidsjobs på landsplan, således at ADP samlet vil generere 11.094 fuldtidsjobs
  • Skatteindtægterne til Fredericia kommune vil øges med 100 mio. kr. til samlet 300 mio. kr. årligt. På landsplan øges skatteindtægterne med 520 mio. kr., således at ADP samlet genererer skatteindtægter for 2,12 mia. kr. 

 

”ADPs havne er strategisk vigtige havne for erhvervslivet i Region Syddanmark og for hele produktions Danmark, fordi havnenes centrale beliggenhed i forhold til det store opland af transport- og logistikvirksomheder naturligt øger efterspørgslen efter serviceydelser fra havnene og deres mange samarbejdspartnere, herunder transportvirksomheder, shippingvirksomheder og øvrige havnerelaterede servicevirksomheder. Det er derfor glædeligt, at beskæftigelsesanalysen dokumenterer vores aktiviteters store betydning for jobskabelse og værditilvækst nationalt samt for vores nærområder og ejerkommuner”, siger Rune D. Rasmussen, CEO