Hos os går vækst og klimainvesteringer hånd i hånd

Bæredygtige investeringer

Hos os går vækst og klimainvesteringer hånd i hånd

Når vi investerer i fremtidssikrede løsninger på vores havneterminaler, optimering af infrastrukturen eller tænker i multimodale løsninger og bæredygtigt byggeri inden for lager og logistik, så gør vi det af hensyn til vores omverden, til samfundet men selvfølgelig også af hensyn til vores forretning og konkurrenceevne.

Miljømæssige påvirkninger reduceres

Den langsigtede udvikling af vores havneterminaler vil sikre, at vi inden 2030 har implementeret CO2-besparende driftsløsninger, så miljømæssige påvirkninger af vores nære omverden reduceres.

Vi gennemfører i disse år markante investeringer i infrastruktur, bæredygtigt byggeri inden for lager og logistik, samt i driftsmæssige løsninger på vores havneterminaler, som reducerer den miljømæssige påvirkning af vores nære omverden. 

 

Konkrete initiativer i havnedriften:

GENANVENDELSE

I Taulov Dry Port har vi nytænkt cirkulære løsninger i opførelsen af den første store etape på 50.000 m² lager- og logistikbyggeri. Vi har genanvendt overskudsjord og har dermed sparet bortkørsel af jord, hvilket har givet en besparelse på 50 tons CO2.

NOX REDUKTION

Byggeriet i Taulov Dry Port er opført med NOx reducerende tagbelægning, som reducerer til udledningen fra 600 personbiler pr. år.

GRØN LÅNEFINANSIERING

Vi har som havneselskab et stort ansvar for, at vores investeringer i havneinfra-struktur og byggerier sætter et grønt aftryk, så miljømæssige påvirkninger af vores nære omverden reduceres. På investeringssiden går vi forrest med grøn lånefinansiering, som kun kan opnås ved byggerier i bedste energiklasse.

ENERGIKLASSE A

På Fredericia Havn har vi opført et klimavenligt kontordomicil Port House. Bygningen er klassificeret i energiklasse A.

EL-BILER

Vi har udvidet antallet af el-biler i driften, så vi nu samlet set har
3 elbiler og 1 hybridbil. Dette giver en årlig besparelse på 3,6 tons CO2.

LED BELYSNING

Vi har iværksat tiltag til at energieffektivisere vores for-brug på havneterminaler, hvor vi udskifter til LED belysning for at reducere CO2.

KLIMAPARTNERSKAB

ADP indgår i Trekantområdets klima-partnerskab. I samarbejde med energi- og forsyningsselskaber, kommuner, Billund Lufthavn og brancheforeninger vil vi gennem sektorkobling bidrage til udvikling af fremtidens løsninger inden for Power-to-X.