ADP ønsker at være en central partner i forhold til Danmarks grønne omstilling

Bæredygtighed og CSR

ADP ønsker at være en central partner i forhold til Danmarks grønne omstilling

Med vigtig havneinfrastruktur i Nyborg og Fredericia samt ét af Danmarks største multimodale transportknudepunkter i Taulov, ønsker vi at udnytte den grønne omstilling til at skabe nye forretningsmuligheder i samarbejde med vores kunder og omverden.

Når ADP tænker i grøn omstilling og klima, så tænker vi bredt. Vi tænker bredt i forhold til vores havne, medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, ejerkommuner og samfundet. Vi ønsker via partnerskaber og klynger at bidrage til den bæredygtige udvikling i vores nærområder.

På energiområdet har vi for alvor blikket rettet mod omstillingen fra traditionel oliehavn til fremtidens havn, hvor nye grønne løsninger inden for energi og forsyning, affald, biomasse og fremtidens brændselsformer, herunder Power-to-X får en central betydning.

CSR-rapport 2023 

Læs om vores CSR-indsatser i vores rapport for samfundsansvar og bæredygtighed.

 

Læs CSR-rapport 2023

Vores bæredygtige udvikling tager afsæt i 7 af FN's 17 verdensmål

Klimaregnskab

ADP har også i 2023 udarbejdet klimaregnskab efter den førende internationale standard GHG protokollen, der fastlægger, hvordan drivhusgasser opgøres og rapporteres som CO2. GHG-protokollen bidrager til, at det er muligt at sammenligne virksomheders klimaaftryk på en ensartet måde. Samtidig bidrager protokollens standarder til indsigter i, hvilke af virksomhedernes aktiviteter, der har størst betydning for klimaaftrykket. 

 

Læs meget mere i vores CRS-rapport