ADP ønsker at være en central partner i forhold til Danmarks grønne omstilling

Bæredygtighed og CSR

ADP ønsker at være en central partner i forhold til Danmarks grønne omstilling

Med vigtig havneinfrastruktur i Nyborg og Fredericia samt ét af Danmarks største multimodale transportknudepunkter i Taulov, ønsker vi at udnytte den grønne omstilling til at skabe nye forretningsmuligheder i samarbejde med vores kunder og omverden.

Når ADP tænker i grøn omstilling og klima, så tænker vi bredt. Vi tænker bredt i forhold til vores havne, medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, ejerkommuner og samfundet. Vi ønsker via partnerskaber og klynger at bidrage til den bæredygtige udvikling i vores nærområder.

På energiområdet har vi for alvor blikket rettet mod omstillingen fra traditionel oliehavn til fremtidens havn, hvor nye grønne løsninger inden for energi og forsyning, affald, biomasse og fremtidens brændselsformer, herunder Power-to-X får en central betydning.

Årsrapport og CSR 

Læs om vores historisk gode resultat samt få et overblik over udviklingen i den samlede ADP forretning i årsrapport 2021.

Læs også om vores CSR-indsatser i den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar.

Årsrapport 2021 og CSR Rapport 2021

Vores bæredygtige udvikling tager afsæt i tre af FN's 17 verdensmål

 

Erhvervsklyngen MARLOG etablerer sig i Trekantområdet

Danmarks nationale klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik etablerer sig i Trekantområdet og får fast base i Port House, som er havneselskabet ADP’s nye kontordomicil i Fredericia. 

Læs mere

Regeringsudspil matcher Trekantområdets grønne vision

Regeringen præsenterede et nyt og ambitiøst udspil på PtX-området, som matcher storskala visionen på klima og energi i Trekantområdet. Visionen er, at gøre Trekantområdet til et nordeuropæisk centrum for produktion af grønne brændstoffer til den tunge transport.

Læs mere