ADP ønsker at være en central partner i forhold til Danmarks grønne omstilling

Bæredygtighed og CSR

ADP ønsker at være en central partner i forhold til Danmarks grønne omstilling

Med vigtig havneinfrastruktur i Nyborg og Fredericia samt ét af Danmarks største multimodale transportknudepunkter i Taulov, ønsker vi at udnytte den grønne omstilling til at skabe nye forretningsmuligheder i samarbejde med vores kunder og omverden.

Når ADP tænker i grøn omstilling og klima, så tænker vi bredt. Vi tænker bredt i forhold til vores havne, medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, ejerkommuner og samfundet. Vi ønsker via partnerskaber og klynger at bidrage til den bæredygtige udvikling i vores nærområder.

På energiområdet har vi for alvor blikket rettet mod omstillingen fra traditionel oliehavn til fremtidens havn, hvor nye grønne løsninger inden for energi og forsyning, affald, biomasse og fremtidens brændselsformer, herunder Power-to-X får en central betydning.

CSR-rapport 2022 

Læs om vores CSR-indsatser i vores rapport for samfundsansvar og bæredygtighed.

 

Læs CSR-rapport 2022

Vores bæredygtige udvikling tager afsæt i 7 af FN's 17 verdensmål

Første klimaregnskab

I 2022 aflægger vi det første klimaregnskab baseret på hoved- og nøgletal i Scope 1 og 2 for regnskabsåret 2021/22. 

Vores første klimaregnskab er udarbejdet efter Greenhouse Gas (GHG) protokollen, som er den førende internationale standard for, hvordan drivhusgasser opgøres og rapporteres som CO2. GHG-Protokollen gør det muligt at udregne klimaaftrykket på en ensartet måde, som samtidig kan give indblik i, hvilke aktiviteter der driver klimaaftrykket.

I 2023 vil vi med udarbejdelsen af en klimastrategi redegøre for målsætninger og indsatser for bæredygtighed og vores sociale samfundsansvar i forhold til kønsdiversitet i bestyrelse og ledelse smat reduktion af klimasftrykket i Scope 1, 2 og 3 frem mod 2030.

Læs meget mere i vores CRS-rapport