Adfærdspolitikker

ADP har som ét af Danmarks største havneselskaber en forpligtelse over for samfundet. Vi tilstræber i alle forhold at drive en virksomhed, der optræder ansvarligt og som fremmer bæredygtighed i overensstemmelse med vores værdier og med hensyntagen til kunder, medarbejdere og aktionærer. ADP er en visionær og udviklingsorienteret virksomhed, og med erhvervshavnene i Nyborg og Fredericia samt Taulov Dry Port er det en vigtig del af vores værdigrundlag at tage samfundsansvar og gøre en positiv indsats for den nære omverden.

 

Vores havne og Taulov Dry Port er strategisk vigtige knudepunkter for import og eksport for erhvervslivet i Region Syddanmark. ADP bidrager dermed til den regionale og lokale jobskabelse og værditilvækst i vores ejerkommuner. Vi har fokus på ansvarlighed i alle dele af vores forretning, og vores adfærdspolitikker skal følges af alle medarbejdere i deres daglige arbejde.

Rejse- og repræsentationspolitik

I ADP-koncernen er det vigtigt at holde et kontinuerligt lavt niveau for vores omkostninger herunder bl.a. rejse- og repræsentationsomkostninger. Forretningsrejser gennemføres efter behov. I hvert enkelt tilfælde skal den optimale transportform vurderes af medarbejderen, hvor rejsens omkostning afvejes ift. rejsetiden. Alle rejser som omfatter transport med fly skal godkendes af nærmeste leder. Øvrige rejseomkostninger, herunder bl.a. til fortæring og ophold skal overholde retningslinjerne herfor anført i personalehåndbogen. Heraf fremgår bl.a. afgrænsning ift. hotel- og restaurant-standarder.

Omkostninger til repræsentation skal altid være forretningsmæssigt begrundet, være nøje afstemt ift. størrelse og relevans samt overholde skattemyndighedernes krav til dokumentation. Omkostninger til rejse- og repræsentation godkendes altid af en overordnet medarbejder.