Tre havne og én tørhavn

ADP A/S

Erhvervshavnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart

ADP A/S er et kommunalt ejet aktieselskab, som siden år 2000 har ejet og drevet erhvervshavnene i Fredericia og Nyborg - og siden 2002 også Middelfart Trafikhavn. Havnen i Middelfart er i oktober 2019 solgt til Middelfart Kommune, og ADP varetager herefter driften af Middelfart Trafikhavn.

De tre havne er med en central beliggenhed vigtige knudepunkter og bindeled mellem Danmark og resten af Europa. I knudepunktet, hvor havn møder motorveje og jernbane, omlader ADP dagligt gods fra hele verden. Med en årlig godsmængde på ca. 7,9 mio. tons hører ADP til blandt Danmarks største havne. Forretningen er koncentreret om korn, foderstoffer, biobrændsel, recycling produkter, container, projektlast, flydende bulk og krydstogt. Vores havne har internationale standarder, hvad angår kapacitet og dybde, men vores største force er beliggenheden – helt centralt i forhold til både national og international infrastruktur.

Download ADPs årsrapporter 

2018

2017

2016

Kobling af havn og dry port

Den centrale beliggenhed med adgang til flere transportformer er drivkraften bag vores udvikling. I baglandet til Fredericia Havn udvikler vi Taulov Dry Port, som er et 700.000 m² stort areal, hvor moderne lager- og logistikfaciliteter og muligheder for omladning af gods mellem havn, jernbane og motorveje skaber effektive og fleksible transport- og logistikløsninger til vores kunder. ADP leverer dermed ikke kun havneinfrastruktur, men er også en samarbejdspartner, som tænker 360-grader rundt om kundernes transport- og logistikudfordringer.

 

Samspillet mellem by og havn

Vi er meget bevidste om samspillet med vores omgivelser. Vi engagerer os i vores lokalsamfund og balancerer vores udvikling i tæt samspil med by og havn. Vores havne skaber værditilvækst og arbejdspladser i alle tre kommuner, og havnene har derfor stor betydning for den lokale og regionale økonomi.

ADP opfører Fredericia's mest moderne kontorhus. Læs mere om Port House.

0

Anløb, erhvervshavne

0

Godsomsætning, tons

0

Havneareal, m2