Transportudvalget besøger ADP A/S d. 13. juni 2017

Folketingets Transportudvalg lagde tirsdag d. 13. juni vejen forbi ADP og Fredericia Havn. Under besøget fik udvalgets medlemmer mulighed for at høre om udviklingen af Fredericia Havn og Taulov som Danmarks multimodale knudepunkt.

”Vi har set meget frem til at tage imod de danske politikere i dag og det er glædeligt, at politikerne er ved at få øjnene op for de muligheder, der ligger i at udnytte eksisterende infrastruktur og Fredericia Havns beliggenhed til udviklingen af multimodale transportløsninger, som på sigt forhåbentligt kan afhjælpe trængslen på vores veje” siger Nils Skeby, CEO i ADP A/S.

 

 

 

Efter en præsentation af udviklingen af by og havn af Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard og direktør Fredericia Havn, Nils Skeby, fortsatte udvalget på rundtur i Taulov, forbi kombiterminalen og det areal, som ADP er i gang med at udvikle til et multimodalt transport- og logistikcenter.

Transportudvalget sluttedebesøget af med en rundvisning i Blue Water Shippings store terminal, som i sommeren 2016 åbnede i Taulov med en central placering tæt på motorvejsnettet.

Koblingen af transportformer
Trængslen på det danske og europæiske vejnet udgør en stadig stigende udfordring for samfundet. For at imødegå det stigende pres på vejnettet, bør vi som samfund i stedet se på, hvordan vi kan frigøre kapacitet på vejnettet.

Alt peger på at godsmængderne vil stige. Med en central beliggenhed tæt på motorvejsnettet og kombiterminalen giver det gode udviklingsmuligheder for Fredericia Havn, hvis noget af godstransporten kan flyttes fra vejene og over på skib. Målsætningen med udviklingen af et multimodalt transport- og logistikcenter er netop at koble transportformerne og udvikle effektive dør-til-dør transportløsninger.

”Vores beliggenhed tæt på kombiterminalen i Taulov og tæt på motorvejsnettet forpligter os til at sætte eksisterende infrastruktur i spil til at skabe effektive transportløsninger til gavn for samfundet. Det at mestre logistik og være centrum for mobilitet vil i fremtiden være et helt afgørende konkurrenceparameter for os som havn”, siger Nils Skeby. Vi håber, at politikerne efter besøget i Fredericia og Taulov i dag ved selvsyn har kunne se de muligheder, der ligger i at udnytte eksisterende infrastruktur og havnens beliggenhed til udviklingen af multimodale løsninger.