ADP fastholder priser i 2017

ADP har for det kommende år uændrede priser i henhold til ADP A/S Forretningsbetingelser 2017.

Dermed fastholder ADP priserne, som det også var tilfældet i 2016. Baggrunden for den uændrede prisstrategi er et marked fortsat præget af hård konkurrence.

ADP udvidede i 2016 salgsstyrken, således at dialogen med såvel eksisterende som potentielle kunder er blevet ekstra tæt og løsningsorienteret. Dermed har ADP taget udfordringerne op, som et presset marked naturligvis giver, og det er lykkedes os sammen med vores kunder at finde gode løsninger og udviklingsmuligheder.

Dermed har vi et godt afsæt for 2017, hvor ADP iværksætter markante areal- og logistik-udviklingsprojekter specielt på Fredericia Havn – udviklingsprojekter der vil strække sig over de kommende år. De nye forretningsmuligheder, der vil komme i spil i forbindelse med vores udvikling af DMTC i Taulov, vil indgå i den tætte dialog vi vil have med eksisterende og potentielle kunder.

ADP sætter dermed øget fokus på nye projekt- og forretningsmuligheder – på såvel Fredericia som Nyborg Havn og ikke mindst i DMTC i Taulov. De uændrede 2017-priser skal bidrage til at understøtte disse muligheder.

Forretningsbetingelser