Pihl og Prehn besøger ADP

De to transportordførere Kristian Pihl Lorentzen og Rasmus Prehn lagde søndag d. 6. august vejen forbi ADP og Fredericia Havn på deres trafikale sommertogt i en brintbil. Pihl og Prehn kører fra Skagen til Gedser i perioden fra d. 3.- 7. august 2017. Formålet med turen er at sætte fokus på transportpolitiske emner og udfordringer rundt om i Danmark.

De to politikere svinger ind på ADPs parkeringsplads efter planen kl. 10.45. Ét af formålene med turen har netop været at teste om brintbiler er landsdækkende.

”Til spørgsmålet om, hvorvidt de har haft udfordringer med at køre i en brintbil, svarer Rasmus Prehn: ”Vi har ikke haft udfordringer og rækkevidden er OK. Vi kan køre ca. 500 km på en tank, afhængig af hvor hurtigt vi kører. Og det er gået fint ned igennem Jylland”.

 

 
ADP har set meget frem til besøget i dag, og Nils Skeby er naturligvis glad for, at Kristian Pihl Lorentzen og Rasmus Prehn har prioriteret at lægge vejen forbi ADP og Fredericia Havn.

”Jeg har jo ved flere lejligheder haft mulighed for at fortælle de danske politikere om de samfundsmæssige gevinster der ligger i at udnytte eksisterende infrastruktur og Fredericia Havns beliggenhed til udviklingen af multimodale transportløsninger, som på sigt forhåbentligt kan afhjælpe trængslen på vores veje. Det vil også være mit budskab til Pihl og Prehn under besøget i dag”, siger Nils Skeby, CEO i ADP A/S.

De to politikere bekræfter, at der har været trængsel på vejene ned igennem Jylland. Og derfor er de også lydhøre overfor tankerne om at få noget af den tunge godstrafik flyttet væk fra vejen og over på skib.

”Lastbiler fylder meget på vejene, og fordi vi nu har gang i hjulene i samfundet kan vi også se, at godsmængderne fortsat vil stige. Men der er gods nok til alle, og derfor er der et stort potentiale i at flytte noget af godset væk fra vejene og over på jernbane og skib. At koble transportformer er godt både for de sammenhængende transportformer og den grønne transport”, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Efter det korte møde med Nils Skeby blev der tid til at komme op i én af kranerne på Fredericia Havn og nyde udsigten udover Lillebælt.

Turen gennem Danmark gennemføres i en lydløs og forureningsfri bil. Inden Pihl og Prehn kunne drage videre mod Svendborg som næste stop på deres sommertogt, blev der efter planen tid til et bilskifte på Fredericia Havn.

Hvorfor skifter I bil her?

” Vi ville gerne prøve to modeller. Indtil Fredericia har vi kørt i en Huyndai, og nu har vi skiftet til en Toyota”, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Med en anelse forsinkelse tager Pihl og Prehn afsked og starter deres nye brintbil og kører mod Fyn og Svendborg, hvor flere besøg og møder med lokale politikere er planlagt.