Konference på Christiansborg om multimodale transportløsninger

Tidligere transportminister Hans Christian Schmidt, MF(V), arrangerer i samarbejde med ADP A/S og Danske Havne en konference om multimodale løsninger i transportsektoren med særligt fokus på danske erhvervshavne. Konferencen finder sted i Fællessalen på Christiansborg d. 11. oktober 2017.

Konferencen vil behandle det centrale spørgsmål om, hvordan man implementerer multimodale løsninger, og hvilke potentielle gevinster en højere grad af integration af transportformerne kan have for det danske samfund.

Konferencen samler medlemmer af Folketinget – herunder transportordførere – repræsentanter for havnesektoren og erhvervslivet, der alle kommer til orde i løbet af en formiddag spækket med spændende indlæg og debatter.

”Vi kan se et stort potentiale i afhjælpning af trængslen på de danske motorveje ved at koble vejgodstransport med andre transportformer. Mange virksomheder har fokus på effektivt at få transporteret varer, men mobiliteten på de danske veje er under pres på grund af trængsel”, siger Nils Skeby, CEO i ADP A/S. ”Derfor er ADP også i gang med udviklingen af et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov, hvor vi kobler Fredericia Havn med baglandsarealet for at udnytte koblingen af transportformer til gavn for virksomheder, der har brug for omkostningseffektive transportløsninger. Det er derfor glædeligt, at politikerne på Christiansborg er ved at få øjnene op for mulighederne i multimodale transportformer”, siger Nils Skeby.

Konferencen vil være et halvdagsarrangement fra kl. 08.30-12.30. Det overordnede tema er multimodalitet, herunder forskellige visioner for dansk transport med udgangspunkt i transport ad vandvejen. Hvad prioriterer branchen? Hvilke udfordringer præger det overordnede billede? Hvordan ser styrkeforholdet mellem transportformerne ud?

Konferencen vil være under skarp ledelse af tidligere transportminister Hans Christian Schmidt. Læs programmet her.

Læs mere om konferencen på  http://www.danskehavne.dk/arrangementer/konference-multimodalitet-paa-christiansborg/