ADP er glad for Det Blå Vækstteams anbefalinger

Det Blå Vækstteams anbefalinger om, at havnene skal være drivere for regional vækst blandt alle i den maritime værdikæde, er helt i tråd med ADP’s strategiske fokus.

Det Blå Vækstteam har i dag præsenteret sine anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne rummer blandt andet, at ”De regionale maritime miljøers rolle som vækstdrivere på tværs af forretningsområder styrkes.” Det er fuldt i tråd med ADP’s fokus, hvor der blandt andet med investeringerne i et transport- og logistikcenter Taulov ved Fredericia og koblingen af transportformerne vil fokuseres på ADP’s rolle som samarbejdspartner på det multimodale.

Andre af vækstteamets anbefalinger er, at havneloven skal revideres med henblik på vækst, effektivisering, markedsgørelse og konsolidering af havnene gennem en modernisering af organisationsformerne, og at der skal afsøges initiativer til at sikre mere gods fra vej til sø.

Modernisering af havneloven
”ADP har længe haft ønsket om en modernisering af havneloven, der netop sætter fokus på det kommercielle samt på effektivisering og konsolidering af havnene. Vi lægger ikke skjul på, at der er mange havne i Danmark, og når danske havne skal klare sig i konkurrencen med nabolandenes havne, kræver det en vis volumen”, udtaler Nils Skeby, CEO i ADP A/S

Mere gods fra vej til sø
”Vækstteamets anbefalinger om initiativer til at få mere gods fra vej til sø passer godt i tråd med ADP’s initiativer for kobling af transportformer. Når kunderne ser på hele godstransportens værdikæde for at optimere deres forretning, så er det ADP’s rolle at bistå med dette. Og det kan vores multimodale transport- og logistikcenter i Taulov med de kommende investeringer, vi foretager”, slutter Nils Skeby.