ADP A/S leverer et fornuftigt årsresultat i et presset marked

Et godt virksomhedsfundament og styrkelse af organisationen inden for både økonomi, salg og markedsføring giver ADP et solidt afsæt for vækst i både omsætning og indtjening i de kommende år.

ADP leverede i 2015 en omsætning på 112,3 mio. kr., hvilket er et fald på 2 procent i forhold til 2014. Resultatet af den ordinære havnedrift på 31,6 mio. kr. i 2015 ligger lidt over 2014, hvor resultatet var 27,4 mio. kr., og dette anses for værende tilfredsstillende.

Koncernens årsresultatopgørelse viser et overskud på 13,2 mio. kr. efter skat, hvilket er under det estimerede årsresultat og markant mindre end de knap 32,0 mio. kr., som ADP leverede i 2014. Med til forklaringen hører, at ADP har været nødt til at nedskrive 7,2 mio. kr. i forbindelse med konkursen hos Andresen Towers på Nyborg Havn og at virksomheden samtidig har nedskrevet yderligere 8,5 mio. kr. i forbindelse med nedrivningen af en række bygninger på Fredericia Havn.

”Vi er finansielt stærke, og trods svære betingelser på et globalt presset containermarked, som har ramt hele havnebranchen, har jeg en forventning om, at vi med vores ambitiøse vækststrategi og styrkelse af vores organisation kan skabe vækst i både omsætning og indtjening i de kommende år”, siger Nils Skeby, CEO for ADP.

 

ADP A/S' direktion fra venstre: COO Jacob Gerdes, CEO Nils Skeby og CFO Villads Kirkegaard-Jensen

God udvikling inden for grovvareprodukter
Fredericia Havns centrale beliggenhed og 15 meters vanddybde betyder, at Fredericia har været et naturligt omdrejningspunkt for øget aktivitet inden for grovvareprodukter. Derfor har vi set en positiv udvikling inden for tør bulk som f.eks. korn og foderstoffer.

Tre havne og konkurrencedygtige priser
”I vækstsammenhæng har ADP den unikke fordel, at vi har tre erhvervshavne. Beliggenheden og investeringer i arealer og fremtidssikrede faciliteter sammenholdt med konkurrencedygtige priser, bliver de vigtigste konkurrenceparametre for os”, slutter Nils Skeby, CEO for ADP.

Læs ADP A/S' årsberetning for 2015.