Stor indsats sikrer normal drift på Fredericia Havn

Efter en weekend med en stor oprydningsindsats fra omkring 100 mand er Møllebugt-området stort set oprenset for rester af palmeolie og flydende gødning. Infrastrukturen er genetableret i området og Strandvejen er genåbnet for trafik.

ADP mobiliserede fredag et stort oprydningsteam på omkring 100 mand, som har været i gang hele weekenden i Møllebugt-området. Området er stort set ryddet op, og trafikken kan igen køre uhindret på havneområdet.

Der er dog fortsat udfordringer med afledning af spildevand, da spildevandssystemet har været lukket ned for at sikre, at gødningsrester ikke spreder sig til Fredericias spildevandsanlæg. Derfor henstillede ADP allerede lørdag til, at virksomheder i Møllebugt-området ikke benytter toiletter og afløb. ADP har stillet tørklosetter op på området, og Fredericia Spildevand forventer, at spildevandssystemet virker igen fra tirsdag aften. Omkring 30 containere er fyldt med affald fra oprydningen. De køres efterfølgende til Ekokem i Nyborg.

Arealet omkring DanGødnings tankanlæg er fortsat afspærret, da politiet stadig efterforsker ulykken. Beredskabet har etableret en sandvold omkring de beskadigede tanke, så evt. lækage ikke forvolder yderligere skade i området. Beredskabet er ikke længere til stede på havnen, men vil fortsat føre tilsyn med området.

Fredericia Havn har normal drift igen
CEO for ADP A/S, Nils Skeby, afbrød torsdag sin ferie og ankom lørdag morgen til Fredericia Havn. ”Beredskab og politi har ydet en meget flot indsats under hele branden natten til onsdag og hele torsdagen. Når man tænker på ulykkens omfang er det fantastisk flot, at vi allerede dagen efter kunne genetablere driften på store dele af Fredericia Havn”, siger Nils Skeby. ”Mange af vores kunder har været hårdt ramt, og vi har igennem hele forløbet sikret os, at det store oprydningsarbejde er blevet koordineret og kommunikeret ud via informationsmøder for havnens kunder, myndigheder og beredskab”, siger Nils Skeby.

Mandag formiddag var kunder, politi, indsatsleder, forsikringsselskab, Fredericia Spildevand og miljømyndigheder samlet hos ADP for seneste status på situationen.