Oprydningen i gang på Fredericia Havn

Et stort oprydningsarbejde er lige nu i gang i Møllebugten på Fredericia Havn. Omkring 100 mand er lørdag eftermiddag i gang med oprydningen, og indsatsen koordineres mellem ADPs driftsledelse og de berørte kunder.

Det står tydeligt for alle, at der foreligger et meget stort oprydningsarbejde, som vil tage dage og sandsynligvis uger. Store mængder palmeolie og gødning skal oprenses fra bygninger, kajanlæg og veje, og af hensyn til miljøet opsamles dette i tanke, som senere bliver forsvarligt tømt.

Møllebugtvejen er åben for intern trafik, men oprensningen af vejen er ikke fuldstændig.

Driften på Fredericia Havn
Store dele af Fredericia Havn er operationel igen, og havnen har fredag aften haft Ro/Ro skib, som blev håndteret uden problemer. Der er også blevet losset stålplader og håndteret et containerskib på normal vis fredag aften.

Nyt fra indsatsledelsen
Status fra indsatsledelsen lørdag er, at man har tilkaldt forstærkning fra Sjælland i form af materiel, som kan hjælpe med fjernelse af den tank, som ligger og spærrer Strandvejen. Dette arbejde forventes at gå i gang sidst lørdag eftermiddag.

Havnens kunder, beredskab, politi og miljømyndigheder samles igen mandag formiddag kl. 10.30 til et informationsmøde hos ADP.