Indsatsen koordineres på Fredericia Havn

Indsatsleder, politi, miljømyndigheder og kunder var fredag formiddag samlet til informationsmøde hos ADP for at danne sig et fælles overblik over situationen og for i fællesskab at koordinere oprydning efter den store brand i et tankanlæg på Fredericia Havn.

Den fælles udfordring lige nu er, at store områder er dækket af et tykt lag palmeolie, vand og skum. ADP og kunderne koordinerer oprensningen med miljømyndighederne.

Møllebugtvejen forventes åbnet for intern trafik sent fredag eftermiddag
Infrastrukturen på de områder af havnen, som er genåbnet, fungerer, og der er fredag eftermiddag og aften flere skibsanløb på Fredericia Havn. Men en del af havnen er fortsat afspærret, og målet for indsatsledelsen er at få genetableret infrastrukturen omkring det afspærrede område. Sent fredag eftermiddag forventer indsatslederen, at Møllebugtvejen bliver genåbnet for trafik for havnens kunder, så de kan begynde at operere igen og få adgang til pakhuse og bygninger.

Beredskabet overvåger hele weekenden området med både droner og folk på stedet. Der var stor ros fra kunderne og ADP til beredskabet i forbindelse med håndtering af branden og den efterfølgende koordinering og information.

Flere skibsanløb i de kommende dage
”ADPs første prioritet er at få havnen fuldt operationel igen. Vi har flere anløb i de kommende dage, og vi arbejder i fællesskab med vores kunder på at få alle planlagte skibe til kaj. Vi stiller også gerne mandskab og materiel til rådighed i forbindelse med oprensning af kajanlæggene i de hårdest ramte områder, så vores kunder så hurtigt som muligt kan blive fuldt operative igen”, siger Jacob Gerdes.

Mandag samler ADP igen kunder, indsatsledelse og øvrige interessenter til et informationsmøde.

For yderligere information, kontakt venligst:
Jacob Gerdes
COO i ADP A/S
Mobil: 2969 2011