Ny bestyrelsesformand og nyt bestyrelsesmedlem i ADP A/S

I forbindelse med Generalforsamlingen i ADP A/S, som blev afholdt d. 12. april 2016, fratrådte Arne Tirsgaard som formand og stoppede samtidig i ADPs bestyrelse.  Som ny formand valgte aktionærerne enstemmigt Adm. Direktør i Dansk Transport og Logistik (DTL), Erik Østergaard som ny formand. Ligeledes genvalgte aktionærerne Borgmester Jacob Bjerregaard som næstformand.

ADP udvikler sig i disse år fra at være en traditionel havnevirksomhed til nu også at fokusere på transport og logistik. Den omstillingsproces kræver viden og indsigt i den globale transportbranche

Med valget af Erik Østergaard som ny bestyrelsesformand, der de sidste 4 år har siddet i ADPs bestyrelse, får ADP en stærk formandsprofil som dels kender ADPs forretning og besidder dybindsigt i såvel sø- som landtransport, som kan være med til at understøtte den strategiske udvikling af ADP. 

Foto: Erik Østergaard

 

ADPs bestyrelse får også tilført en ny stærk erhvervsprofil, idet Christian Herskind træder ind i bestyrelsen. Christian Herskind er Cand.jur. og har en solid erhvervsmæssig baggrund som koncerndirektør i bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheden NCC Roads A/S og senest som CEO i Refshaleøens Ejendomsselskab A/S. 

Christian Herskind bringer stor indsigt inden for ejendoms- og arealudvikling og med en baggrund fra Fredericia-området vil han kunne bidrage med viden til udvikling af den samlede ADP-koncern, som i disse år også omhandler udvikling af et nyt multimodalt transport- og logistikcenter ved Fredericia.