Godt halvårsregnskab viser fremgang for ADP A/S

En stigende nettoomsætning og skarp omkostningsfokusering giver en fremgang for havnevirksomheden ADP A/S, hvor flere forretningsområder er med til at skabe det gode resultat. Nettoomsætningen i 1. halvår 2015 er steget med 0,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, og resultatet af den primære drift er steget med 2,3 mio. kr.

ADP A/S nøgletal (mio. kr.)

 

  1. halvår 2015
  1. halvår 2014

Nettoomsætning

60,1

59,3

EBITDA

34,1

31,8

EBIT

20,9

18,5

På baggrund af forventninger til det generelle aktivitetsniveau på ADP-havnene resten af året, estimerer ADP stadig 2015-resultatet på min. 25 mio. kr. før skat, hvori forventet ADP-tab på ca. 7,8 mio. kr. i forbindelse med Andresen Towers’ konkurs på Nyborg Havn er indregnet.

Alle ADP-havnene bidrager til resultatet
ADP s’ forretningsområder er bredt funderet, og de tre havnes forskellige styrker skaber muligheder for optimal logistisk placering af projekter og godstyper. ”Havnene i Nyborg og Middelfart har bidraget væsentligt til 1. halvårsresultatet 2015”, udtaler Nils Skeby, der tiltrådte som adm. direktør for ADP A/S d. 1. august. ”På Nyborg Havn har især flydende bulk haft en markant fremgang, og Middelfart Trafikhavn har været omdrej-ningspunkt for flere større infrastruktur-projekter på Fyn”.

I Fredericia er krydstogtsæsonen 2015 netop afsluttet med 5 succesfulde anløb, og med anmeldte anløb i 2016 og 2017 har Fredericia markeret sig som en attraktiv krydstogt-destination.

Investeringer sikrer fremtidens vækst
På Fredericia Havn har containeromsætningen i flere år haft stor fremgang og fastholder det høje niveau. Derfor investerer ADP nu i yderligere en mobilkran til container-håndtering, en investering på mere end 25 mio. kr. ”Investeringer i ny kran på Fredericia Havn og et nyt Ro/Ro leje i Nyborg er med til at forberede vores forretning til fremtidens opgaver”, siger Nils Skeby.

Store mængder korn udskibes via Fredericia Havn
59 % fremgang på tør bulk, hovedsageligt korn, er en understregning af Fredericia Havns centrale beliggenhed i forhold til Region Syddanmarks landbrugsproduktion. Med stor vanddybde og kapacitet til effektiv håndtering af kornoperationer, ser ADP frem til udskibning af dette års høst via Fredericia Havn.