Første spadestik i Danmarks Multimodale Transport- og Logistikcenter (DMTC) ved Taulov

Med påbegyndelsen af det første byggeri i DMTC-arealet i Prinsessens Kvarter i Taulov er visionen om at realisere Danmarks multimodale transport- og logistikcenter i Fredericia et skridt nærmere.

Første spadestik til opførelse af nyt domicil for virksomheden tto Schachner blev taget fredag den 4. september af adm. direktør Nils Skeby fra ADP A/S og Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard. Ved arrangementet deltog bl.a. også Fredericias erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer, Fredericias kommunaldirektør Michael Holst, repræsentanter fra entreprenørvirksomheden Gråkjær A/S og ingeniørvirksomheden Alectia A/S, som er hhv. totalentreprenør og bygherrerådgiver på byggeriet.

Nyt domicil til Otto Schachner
I det byggemodnede erhvervsområde nord for motorvej E20 ved Taulov i Fredericia, hvor ADP A/S har erhvervet 200.000 m2 jord, opfører ADP 4.000 m² lager og 650 m² domicil i to etager med kontor, showroom og kantine for virksomheden Otto Schachner.

 

”For os er beliggenheden i DMTC-området oplagt af flere årsager. Placeringen tæt på motorvejen giver os nogle muligheder for at optimere vores forretning og give os større synlighed. Derudover ligger der nogle meget spændende udviklingsperspektiver for hele DMTC-området, hvor der på sigt kan skabes synergi mellem virksomhederne i området”, siger adm. direktør Jan Lund fra Otto Schachner.

Synergien mellem Fredericia Havn og DMTC
”Vores beliggenhed centralt i Danmark forpligter, og med begrænsede arealer på Fredericia Havn og med udviklingen af DMTC står vi som virksomhed godt rustet til fremtidens transport- og logistikudfordringer. Nu når den første virksomhed er på plads i DMTC-arealet ved Taulov er jeg helt sikker på, at flere vil følge efter”, siger Nils Skeby, administrerende direktør i ADP A/S.

Byggeriet af nyt domicil for Otto Schachner forventes at stå færdigt i medio 2016.