Direktørskifte i ADP A/S

ADP A/S adm. direktør Jens Peter Peters har valgt at opsige sin stilling med virkning fra 1. maj 2015, da han ønsker at forlade arbejdsmarkedet.

Direktør Jens Peter Peters, der ved sin fratrædelse fylder 62 år, tiltrådte som adm. direktør i 2000 i forbindelse med etableringen af ADP A/S (Associated Danish Ports), der er Danmarks tonnage-mæssige største havn med faciliteter i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Direktør Jens Peter Peters har således på fornem vis stået i spidsen for selskabets markante og særdeles positive udvikling gennem de seneste 15 år. Senest i forbindelse med etableringen af Danmarks Multimodale Transport Center (DMTC) med placering i DanmarkC / Taulov, hvor ADP A/S vil medvirke til at udvikle et industriområde med fokus på et logistik-/transportcenter.

Direktør Jens Peter Peters har på en professionel, innovativ samt engageret måde varetaget den daglige ledelse og udvikling af vor virksomhed, og bestyrelsen ønsker direktør Jens Peter Peters og hans familie det bedste for fremtiden.

ADP A/S’ bestyrelse har, i samarbejde med en ekstern konsulentvirksomhed, igangsat arbejdet med at ansætte en ny adm. direktør gerne med virkning fra 1. maj 2015. 

På bestyrelsens vegne
Bestyrelsesformand

Arne Tirsgaard

For yderligere information kontakt venligst bestyrelsesformand Arne Tirsgaard 2118 5074.