Vi tager hensyn til miljø og mennesker

Miljø og sikkerhed

ISPS havnesikring

Det er ADPs mål at sikre, at vi som samarbejdspartner tilbyder løsninger, der lever op til de forventninger, der er til en moderne havnevirksomhed.


Vi tager hensyn til miljø og mennesker

I ADP er vi opmærksom på påvirkningen af nærmiljøet i vores mange operationer på havnene og når vi udvikler havnenes arealer. Samspillet mellem by og havn er vigtigt, og vi respekterer, at vi som nabo til byområder bærer et ansvar for altid at være opmærksom på de faktorer, der kan påvirke vores omgivelser.

Driften af en havn kræver, at vi har fokus på energieffektive løsning, som bl.a. udmønter sig i udarbejdelse af miljøgodkendelser og ansvarlig håndtering af affald.

ADP er en ansvarlig virksomhed, der prioriterer miljøpåvirkning, sikkerhed og arbejdsmiljø. Vi arbejder kontinuerligt med at opretholde standarder, der er til gavn for kunder og medarbejdere på vores havne i Fredericia og i Nyborg.

ADPs havne er travle arbejdspladser, hvor tempoet er højt og der altid er mange aktiviteter. Derfor er sikkerhed og sikker færdsel på havnene altafgørende for os. Faciliteterne på havnene er i øvrigt fuldt implementeret i henhold til ISPS-koden.Medarbejdernes sikkerhed er første prioritet

Som medarbejder i ADP skal man føle sig sikker og tryg i sit arbejde, hvilket bl.a. betyder, at vi registrerer fx Near miss og sørger for at følge op på disse. Medarbejdernes trivsel og tryghed er altafgørende for, at de daglige operationer kan udføres tilfredsstillende og i henhold til ADPs standarder.


Trygge brugere af havnene

Vi er altid bevidste om sikkerheden for alle brugerne af ADPs havne i Fredericia og Nyborg samt i Middelfart. I samarbejde med Sikkerhedsrådet, som omfatter alle brugere af havnene, står ADP og de andre aktører sammen om at skabe de bedste rammer for en sikker og tryg arbejdsdag.