Avernakke
Name og port: Nyborg, Denmark
Port facility name: Avernakke
(IMO) port facility number: DKAVN-0001
Quay numbers: 14, 15, 16
Port ID: 24797
UN Locator code: DKAVN

Lindholm
Name of port: Nyborg, Denmark
Port facility name: Lindholm
Port facility number: DKLHH-0001
Quay numbers: 20, 21, 22, 24, 25
Port ID: 11965
UN Locator code: DKLHH