Sikkerhed på havneområdet

ISPS

Miljø og sikkerhed

ADPs faciliteter på havnene i Fredericia og Nyborg samt i Middelfart er fuldt implementeret i henhold til ISPS-koden. En facilitet er det område, hvor der umiddelbart er kontakt mellem skib og land. I Danmark er havnesikring implementeret i henhold til bekendtgørelser, der administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Maritime Sikring.Porte og adgangskontrol

Når et skib anløber sikrede faciliteter på ADPs havne, vil der være adgangskontrol ind til området, og alle ansatte udstyres med et ID-kort. Vognmænd og andre, som skal have adgang til området i forbindelse med afhentning eller levering af varer, skal ligeledes have adgangskort eller adgangskode udleveret gennem skibets agent, stevedorefirmaet eller speditionsfirmaet. Alternativt kan de blive ledsaget ind i området.

Krav til besætning

Hvis skibets besætning ønsker at gå i land, skal besætningen kunne fremvise identifikationspapirer med foto.

 

Sikringsansvarlige

Har du spørgsmål vedr. ISPS-koden, kan du kontakte ADPs trafikafdelinger:

Fredericia Havn og Middelfart Trafikhavn på tlf. 7921 5020
Nyborg Havn på tlf. 7921 5082

Kontakt den sikringsansvarlige for alle ADPs havne på tlf. 7921 5000.

 

Læs mere om Ordensreglementet for Danske Havne.