Sikkerhed på havneområdet

ISPS

Miljø og sikkerhed

ADPs faciliteter på havnene i Fredericia og Nyborg er fuldt implementeret i henhold til ISPS-koden.

En facilitet er det område, hvor der umiddelbart er kontakt mellem skib og land. I Danmark er havnesikring implementeret i henhold til bekendtgørelser, der administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Maritime Sikring.Porte og adgangskontrol

Når et skib anløber sikrede faciliteter på ADPs havne, vil der være adgangskontrol ind til området, og alle ansatte udstyres med et ID-kort.

Vognmænd og andre, som skal have adgang til området i forbindelse med afhentning eller levering af varer, skal ligeledes have adgangskort eller adgangskode udleveret gennem skibets agent, stevedorefirmaet eller speditionsfirmaet. Alternativt kan de blive ledsaget ind i området.

ISPS-konditioner

Fredericia Havn

Nyborg Havn

 

Ordensreglement

Fredericia Havn

Krav til besætning

Hvis skibets besætning ønsker at gå i land, skal besætningen kunne fremvise identifikationspapirer med foto.

 

Sikringsansvarlige

Har du spørgsmål vedr. ISPS-koden, kan du kontakte ADPs trafikafdelinger:

Fredericia Havn på tlf. 7921 5020
Nyborg Havn på tlf. 7921 5082

Kontakt den sikringsansvarlige for alle ADPs havne på tlf. 7921 5000.

 

Læs mere om Ordensreglementet for Danske Havne.