Projekthavn med store, fleksible arealer

Nyborg Havn

Dansk virksomhed opfører et af verdens største pyrolyseanlæg på Nyborg Havn

Nyborg Havn er en international dybvandshavn med en unik placering direkte ud til Storebælt og med kun ni sømil til den internationale dybvandsrute i Storebælt, som forbinder Nord- og Østersøen. Havnen ligger kun en kilometer fra E20 og har således en optimal placering i forhold til det danske motorvejsnet.

Projekthavn med store arealer

Havnens største force er de mange store åbne arealer, som de senere år er blevet gjort klar til brug, så der i dag ligger mere end 150.000 m² åbent areal ud til 11 meter vand. Det gør Nyborg Havn ideel til større projekter og projektlaster med specielle godstyper, som kræver meget plads.

Havnearealer: 359.466 m²

Vanddybde: 11 meter 

Godsomsætning: 0.926 mio. tons

Anløb, erhvervshavnen: 489

Beskæftigelsesvirkninger, lokalt: 4,2 %

Store investeringer i havnens faciliteter

Der er i de senere år investeret i krankapacitet, opgraderede kajer og nye Ro/Ro-faciliteter, som sammen med den nemme til- og frakørsel og direkte adgang til motorvejsnettet gør Nyborg Havn ideel til Ro/Ro-last.

Optimale faciliteter til mange typer projektlaster

Nyborg Havn huser nogle af Nordeuropas mest moderne faciliteter til håndtering af stålcoils og har de seneste år oparbejdet stor ekspertise som montage- og udskibningshavn for store offshore vindmølleprojekter til både Østersøen og Kattegat.

Nyborg Havn danner i dag rammen om én af Europas største aktører inden for destillation af tjæreprodukter. Virksomheden Koppers har konsolideret deres nordeuropæiske aktiviteter i Nyborg, og har med anlægget på havnen skabt ét af deres mest energieffektive produktions-setup.

By og havn

Nyborg Havn har i de senere år tiltrukket flere nye virksomheder, hvilket bidrager til vækst og jobskabelse i Nyborg Kommune. Havnen ligger uden for bymæssig bebyggelse, hvilket giver fleksibilitet og mulighed for udvikling.