Projekthavn med store, fleksible arealer

Nyborg Havn

Nyborg Havn er en international dybvandshavn med en unik placering direkte ud til Storebælt og med kun ni sømil til den internationale dybvandsrute i Storebælt, som forbinder Nord- og Østersøen.

Med sin centralt beliggende havneinfrastruktur og gode tilkørselsforhold til den fynske motorvej og jernbanenettet er Nyborg Havn et vigtigt transportknudepunkt for mange fynske virksomheder, som har brug for hurtigt at kunne betjene deres nærmarkeder med import og eksport af produkter.

Nyborg Havn servicerer bl.a. stålindustrien, anlægssektoren, råstofvirksomheder samt én af verdens førende destillationsvirksomheder - Koppers, som har konsolideret deres nordeuropæiske aktiviteter i Nyborg, og har skabt ét af deres mest energieffektive produktions-setup.

Havnearealer: 359.466 m²

Vanddybde: 11 meter 

Godsomsætning: 0,66 mio. tons

Anløb, erhvervshavnen: 386

Projekthavn med store arealer

Havnens største force er de mange store åbne arealer, som de senere år er blevet gjort klar til brug, så der i dag ligger mere end 150.000 m² åbent areal ud til 11 meter vand. Det gør Nyborg Havn ideel til større projekter og projektlaster med specielle godstyper, som kræver meget plads.

 

Maritimt knudepunkt for håndtering af stål 

Nyborg Havn huser nogle af Nordeuropas mest moderne faciliteter til håndtering af stålcoils, og har igennem mange år været maritimt knudepunkt for én af Nordeuropas førende leverandører af stålløsninger. 

By og havn

Nyborg Havn har i de senere år tiltrukket flere nye virksomheder, hvilket bidrager til vækst og jobskabelse i Nyborg Kommune. Havnen ligger uden for bymæssig bebyggelse, hvilket giver fleksibilitet og mulighed for udvikling.