Projekthavn med store, fleksible arealer

Nyborg Havn

Nyborg Havn er en international dybvandshavn med en unik placering direkte ud til Storebælt og med kun ni sømil til den internationale dybvandsrute i Storebælt, som forbinder Nord- og Østersøen. Havnen ligger kun en kilometer fra E20 og har således en optimal placering i forhold til det danske motorvejsnet.

Projekthavn med store arealer

Havnens største force er de mange store åbne arealer, som de senere år er blevet gjort klar til brug, så der i dag ligger mere end 150.000 m² åbent areal ud til 11 meter vand. Det gør Nyborg Havn ideel til større projekter og projektlaster med specielle godstyper, som kræver meget plads.

Havnearealer: 359.466 m²

Vanddybde: 11 meter 

Godsomsætning: 0.926 mio. tons

Anløb, erhvervshavnen: 471

Store investeringer i havnens faciliteter

Der er i de senere år investeret i krankapacitet, opgraderede kajer og nye Ro/Ro-faciliteter, som sammen med den nemme til- og frakørsel og direkte adgang til motorvejsnettet gør Nyborg Havn ideel til Ro/Ro-last.

Optimale faciliteter til mange typer projektlaster

Nyborg Havn huser nogle af Nordeuropas mest moderne faciliteter til håndtering af stålcoils og har de seneste år oparbejdet stor ekspertise som montage- og udskibningshavn for store offshore vindmølleprojekter til både Østersøen og Kattegat.

Nyborg Havn danner i dag rammen om én af Europas største aktører inden for destillation af tjæreprodukter. Virksomheden Koppers har konsolideret deres nordeuropæiske aktiviteter i Nyborg, og har med anlægget på havnen skabt ét af deres mest energieffektive produktions-setup.

By og havn

Nyborg Havn har i de senere år tiltrukket flere nye virksomheder, hvilket bidrager til vækst og jobskabelse i Nyborg Kommune. Havnen ligger uden for bymæssig bebyggelse, hvilket giver fleksibilitet og mulighed for udvikling.