Region Syddanmarks største containerhavn

Fredericia Havn

Effektiv containerterminal

Fredericia Havn ligger centralt på den europæiske transportkorridor med nem adgang til motorveje (E20/E45) og jernbanenettet, hvilket giver optimale betingelser for nem og effektiv håndtering og omladning af gods. Med en årlig godsomsætning på ca. 6,8 mio. tons er Fredericia Havn blandt de største danske havne for import og eksport. Forretningsområderne er koncentreret om korn, foderstoffer, trailergods, projektlast, biobrændsel, recycling produkter, containere og flydende bulk. Vigtigt knudepunkt i Østersøregionen

Fredericia Havn er Region Syddanmarks største containerhavn, og havnen har et stort opland for containergods. Import og eksport i containere har stor betydning for mange af regionens virksomheder, som med ugentlige feeder-anløb via Fredericia Havn har god opkobling til globale og europæiske markeder. Samtidig gør flere ugentlige færgeafgange til Klaipeda i Litauen Fredericia Havn til et knudepunkt for Ro/Ro-trafikken til Baltikum. Læs mere om Fredericia Havns containerruter og færgeafgange.

Havnearealer: 784.721 m²

Arealudvidelse Taulov Dry Port: 900.000 m²

Vanddybde: 15 meter 

Godsomsætning: 7,54 mio. tons

Anløb, erhvervshavnen: 1.098 

Sammenhængende transportløsninger

ADP leverer ikke kun havneinfrastruktur, men er også en samarbejdspartner, som tænker 360-grader rundt om kundernes transport- og logistikudfordringer. Ved at lade Fredericia Havn operere sammen med Taulov Dry Port i baglandet tilbyder vi den danske transport- og logistiksektor effektive og sammenhængende transport- og logistikløsninger.


Central beliggenhed

Fredericia Havns beliggenhed centralt i forhold til europæiske nærmarkeder og muligheden for at koble import- og eksport via havnen med moderne lager- og logistikdomiciler i Taulov Dry Port tiltrækker transportoperatører og virksomheder til området.

For yderligere information

Leif Salling
Commercial Manager
Mobile +45 2969 2034
Email lst@adp-as.dk

By og havn

Fredericia Havn er en bynær havn, og vi er meget bevidste om samspillet med vores omgivelser. Fredericia Havn gennemgår i disse år en stor transformation, hvor havnearealer og faciliteter udvikles til at imødekomme fremtidens godsmængder. Vi balancerer vores udviklingsplaner og øgede aktiviteter med mest mulig hensyntagen til miljø og i et godt samspil mellem by og havn.

Udviklingen sker i tæt samarbejde med havnenes operatører, som er markedets førende shippingvirksomheder, mæglere samt transport og logistikvirksomheder.