Fredericia Havn er knudepunkt for udskibningen af den danske råolie

Flydende bulk

Port of Fredericia

Den danske olie- og gasproduktion har stor betydning for den danske økonomi. Indvindingen i Nordsøen udgør årligt mange milliarder kroner i indtægter til staten. På Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia produceres mere end en tredjedel af Danmarks forbrug af olieprodukter, og med sin centrale placering i Danmark og på Fredericia Havn har raffinaderiet god mulighed for at distribuere produkterne hurtigt videre til bestemmelsesstedet.Fredericia Havn er knudepunkt for udskibningen af den danske råolie fra Nordsøen

Crossbridge Energys Råolieterminal på Fredericia Havn fungerer som et vigtigt knudepunkt mellem olieproduktionen i Nordsøen, forarbejdningen af olien på raffinaderiet og udskibningen af olieprodukter til forsyning af markeder overalt i verden. På Fredericia Havn håndteres også raffinerede olie- og benzinprodukter. Her findes flere virksomheder med store tankanlæg, hvorfra der distribueres olie og benzin til hele Region Syddanmark. 

{{ listItem.ListTitle }}

{{ listItem.ListLinkText }}

{{ listItem.ListTitle }}

{{ listItem.ListLinkText }}

Produktionen af olie og gas har de sidste år været faldende. Derfor har Fredericia Havn tilpasset sig markedsudviklingen og transformeret sig fra en oliehavn til en moderne havn med fokus på andre alternative brændselsformer. 

 

”Som én af Danmarks førende producenter og distributører af CO2, tøris og industrigasser til en række brancher, herunder fødevareindustrien, olie-gasindustrien og pharma sektoren, så er vores tankanlæg og kajfaciliteter på Fredericia Havn meget vigtige for vores samlede salg og logistik. Fra havnen kan vi hurtigt få vores produkter ind over kaj via tankskibe, få produkterne omlæsset til tankvogne og sendt videre ud til kunder i hele Danmark. Med en ny 20-årig aftale ser vi frem til at fortsætte vores mangeårige, gode samarbejde med Fredericia Havn”, siger Jack Brumvig Hansen, Head of Procurement hos Nippon Gases Danmark A/S.

 

På vores havne håndterer vi mange forskellige typer af flydende bulk produkter, som f.eks.: 

 

CO2
Foderfedt
Tjære
Olie- og benzinprodukter
Flydende gødning