Én af Danmarks største havne for import og eksport af korn og foderstoffer

Fast bulk

Port of Fredericia

Med kajnære arealer, stor pakhuskapacitet og en optimal beliggenhed i forhold til Østersøregionen og det danske motorvejs- og jernbanenet er Fredericia Havn én af Danmarks største havne for import og eksport af korn og foderstoffer. 

Effektiv bulk transport  

På Fredericia Havn har kunderne også mulighed for at koble import- og eksport af fast bulk med leje af lager- og logistikfaciliteter i baglandsarealet i Taulov Dry Port. Det giver merværdi for vores kunder at koble oplagringsfaciliteter i Taulov Dry Port med kajnære arealer og mulighed for store udskibninger på Fredericia Havn. Kunderne er med Fredericia Havns centrale beliggenhed i et europæisk transportknudepunkt tæt på kunder og nærmarkeder.

 

{{ listItem.ListTitle }}

{{ listItem.ListLinkText }}

{{ listItem.ListTitle }}

{{ listItem.ListLinkText }}

Optimale faciliteter til håndtering og oplagring af fast bulk

Faciliteter til håndtering af fast bulk findes på de tre havne. Der tilbydes både den nødvendige kajplads, stor vanddybde og erfaring i at håndtere store mængder gods på kort tid. I samarbejde med havnenes operatører investerer vi løbende i infrastruktur, kraner og pakhuse, fordi effektivitet og kapacitet er væsentlige parametre ved håndtering af fast bulk.

Læs mere om Fredericia Bulk Terminal, som er én af Danmarks største og mest automatiserede bulk terminaler.

 

Grovvarekoncernen Danish Agro har øget sin aktivitet på Fredericia Havn

”Vores aktiviteter er placeret på flere danske havne, og udviklingen går mod havne med stor vanddybde og en central beliggenhed, og her har Fredericia Havn klart nogle fordele. 

Vi har haft et tæt samarbejde med Fredericia Havn igennem mange år. Det er fremmende for samarbejdet og udvikling af aktiviteter, at ADP tænker visionært. Det skaber et godt udgangspunkt for vores fremtidige samarbejde".

Jens Toft, Logistikdirektør i Danish Agro.

Nye siloer skyder op på Fredericia Havn 

Et nyt og moderne siloanlæg på i alt 10 siloer med plads til 40.000 tons korn står snart klar på havnens arealer. Fredericia Shipping står bag anlægget, som samlet set vil forbedre faciliteterne på havnen og understøtte øgede mængder af korn til Fredericia Havn.

Læs mere

ADP øger pakhuskapaciteten på Fredericia Havn

I den seneste tid har vi mærket en stigende efterspørgsel på pakhuskapacitet, og derfor investerer ADP nu i to nye pakhuse, som vil give en øget fleksibilitet i forhold til at servicere og tiltrække kunder.

Læs mere

På vores tre havne håndterer vi mange forskellige former for fast bulk produkter, som f.eks:

 

Gødning

Vejsalt

Sten, grus og granitskærver

Sømaterialer