Én af Danmarks største havne for import og eksport af korn og foderstoffer

Fast bulk

Med kajnære arealer, stor pakhuskapacitet og en optimal beliggenhed i forhold til Østersøregionen og det danske motorvejs- og jernbanenet er Fredericia Havn én af Danmarks største havne for import og eksport af korn og foderstoffer. 

Effektiv bulk transport  

På Fredericia Havn har kunderne også mulighed for at koble import- og eksport af fast bulk med leje af lager- og logistikfaciliteter i baglandsarealet i Taulov Dry Port. Det giver merværdi for vores kunder at koble oplagringsfaciliteter i Taulov Dry Port med kajnære arealer og mulighed for store udskibninger på Fredericia Havn. Kunderne er med Fredericia Havns centrale beliggenhed i et europæisk transportknudepunkt tæt på kunder og nærmarkeder.

 

{{ listItem.ListTitle }}

{{ listItem.ListLinkText }}

{{ listItem.ListTitle }}

{{ listItem.ListLinkText }}

Optimale faciliteter til håndtering og oplagring af fast bulk

Faciliteter til håndtering af fast bulk findes på de tre havne. Der tilbydes både den nødvendige kajplads, stor vanddybde og erfaring i at håndtere store mængder gods på kort tid. I samarbejde med havnenes operatører investerer vi løbende i infrastruktur, kraner og pakhuse, fordi effektivitet og kapacitet er væsentlige parametre ved håndtering af fast bulk.

Læs mere om Fredericia Bulk Terminal, som er én af Danmarks største og mest automatiserede bulk terminaler.

 

Grovvarekoncernen Danish Agro har øget sin aktivitet på Fredericia Havn

”Vores aktiviteter er placeret på flere danske havne, og udviklingen går mod havne med stor vanddybde og en central beliggenhed, og her har Fredericia Havn klart nogle fordele. 

Vi har haft et tæt samarbejde med Fredericia Havn igennem mange år. Det er fremmende for samarbejdet og udvikling af aktiviteter, at ADP tænker visionært. Det skaber et godt udgangspunkt for vores fremtidige samarbejde".

Jens Toft, Logistikdirektør i Danish Agro.

På vores tre havne håndterer vi mange forskellige former for fast bulk produkter, som f.eks:

 

Gødning

Vejsalt

Sten, grus og granitskærver

Sømaterialer