Vi håndterer årligt store mængder gods på vores havne

Cargoløsninger

Port of Fredericia

ADP har igennem de senere år igangsat en markant udvikling af vores havne for at tiltrække mere gods og flere projekter. Samlet set investerer vi i optimering af arealer, nye faciliteter og forbedringer af infrastrukturen på havnene for derigennem at sikre vores kunder de bedste løsninger til en effektiv godshåndtering.

Udviklingen i den danske transport- og havnesektor går mod konsolidering af gods i de store transportkorridorer.

Fredericia Havn ligger som et centralt spot i én af de store europæiske transportkorridorer, hvilket gør havnen til omdrejningspunkt for Region Syddanmarks import og eksport af gods.

 

Taulov Dry Port

I Fredericia kobler vi havn med Taulov Dry Port, som er et 900.000 m² stort baglandsareal, hvor moderne lager- og logistikfaciliteter og muligheder for håndtering og omladning af gods mellem havn, jernbane og vej skal sikre effektive transport- og logistikløsninger. Havn og dry port i et centralt knudepunkt, hvor kunder får adgang til kajnære arealer ud til 15 meter vand og nyopførte lager- og logistikfaciliteter i Taulov Dry Port skaber merværdi for vores kunder.

På havnene håndterer vi: